НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДО 180-РІЧЧЯ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ. 205 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА МАТВЄЄВА, ОРГАНІЗАТОРА УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

02.05.2021

Олександр Павлович Матвєєв

Офіційно першим завідувачем кафедрою був професор І.К.Крамаренков, але очолював він її протягом нетривалого часу. Незабаром після призначення він поїхав у відрядження до Німеччини, Франції та Англії для підвищення свого професійного рівня, проте на батьківщину не повернувся – помер у Празі. Тому Олександр Павлович Матвєєв став першим фактичним керівником кафедри, а також директором та організатором першої акушерсько-гінекологічної клініки при Університеті. Професор Матвєєв закінчив Московський університет, уже мав на той час значну медичну підготовку, досвід роботи в московській Єкатерининській лікарні, а також у провідних клініках Європи. У 1847 р. він захистив докторську дисертацію “О послеродовых болезнях”, після чого був призначений екстраординарним, а з 1848 – ординарним професором кафедри акушерства, жіночих та дитячих хвороб Київського університету, а у 1869 р. Олександрові Павловичу присвоєно наукове звання заслуженого професора.

Авторитет О.П. Матвєєва був надзвичайним. З 1862 р. свої обов’язки по кафедрі він одночасно виконував з адміністративними, був протягом трьох років деканом, проректором. Наказом міністра народної освіти від 27 вересня 1865 р. Олександр Павлович затверджений ректором університету Святого Володимира (обіймав посаду до травня 1871 р.). Удруге був ректором Університету з травня 1875 р. по вересень 1878 р. Під час ректорства О.П.Матвєєва істотно поліпшилися матеріальне забезпечення й діяльність хірургічної, терапевтичної, акушерської клінік. Вони поповнилися медичними приладами та інструментами, навчальними посібниками. У 1853 р. було засновано анатомічний театр для практичних занять студентів, який весь час збагачувався новими експонатами. У 1867 р. відкрито офтальмологічну клініку, лабораторію медичної та фізіологічної хімії. Для керівництва роботою бібліотеки 1867 р. створено Бібліотечний комітет, у який, окрім бібліотекаря й куратора професорського лекторію, обиралися четверо представників від кожного факультету. З ініціативи ректора у червні 1868 р. при університеті було засновано повивальні курси для жінок.

 

 Сторінка з книги О.П.Матвєєва О.П.Матвєєв та план клініки

 

Олександр Павлович Матвєєв був славнозвісним ученим, блискучим акушером. У 1853 році він уперше в світі розробив і запропонував метод профілактики бленореї у новонароджених із застосуванням 2% азотнокислого срібла. Метод набув широкого розповсюдження в усіх країнах і врятував зір багатьох мільйонів дітей. І, до речі, цей принцип покладено в основу  сучасної профілактики гонобленореї, проводиться і використовується в наш час, але із застосуванням інших препаратів.

Подальші наукові дослідження О.П. Матвеева стосувались найбільш актуальних науково-практичних проблем в галузі акушерства та гінекології. Це стосується лікування післяпологових інфекційних захворювань, які на той час були дуже розповсюдженими. Олександр Павлович велику увагу приділяв також розробці методів хірургічного й консервативного лікування випадіння внутрішніх статевих органів та вивороту матки, тобто тій патології, яка призводить до порушень сексуальної функції, сечостатевих розладів та інвалідизації жінок. Не можна переоцінити значення наукових робіт, автором яких був О.П.Матвєєв. Це стосується в першу чергу “Руководства по акушерству” та “Руководства к повивальному искусству для повивальних бабок”,  які користувались популярністю та витримали декілька видань.

Університетська клініка на бульварі Шевченка

 

План акушерської клініки

 

23 травня 1882 року Олександр Павлович помер у Києві. Усе своє життя професор Матвєєв присвятив розвитку української акушерсько-гінекологічної науки. Його здобутки та розробки склали значний внесок у розвиток медичного факультету університету Святого Володимира, за що вічна йому пам’ять та пошана.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри акушерства і гінекології №1