ДО 180-РІЧЧЯ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ: 165 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА-ГІСТОЛОГА ФЕДОРА ІВАНОВИЧА ЛОМИНСЬКОГО

01.02.2021

1 лютого – 165 років від дня народження Федора Івановича ЛОМИНСЬКОГО (01.01.1856 – 30.11.1927), гістолога, доктора медицини (1891), екстраординарного (1906), ординарного професора (1911), завідувача кафедри гістології та ембріології Університету Св. Володимира (1906–1924), Київського медичного інституту (1921–1924).

Розповідає завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Юрій Богданович ЧАЙКОВСЬКИИ:

Професор Ф.І.Ломинський – талановитий педагог, організатор та вчений. Його по праву вважають основоположником гістофізіологічного напряму у вітчизняній гістології. Наукова спадщина Ф.І. Ломинського складається з низки фундаментальних праць, багато з яких не втратили своєї актуальності і зараз.

Федір Ломинський народився 1 лютого1856 року в Києві у родині вчителя. Після закінчення 2-ї Київської гімназії навчався на медичному факультеті Університету Св. Володимира. Здібний студент звернув на себе увагу завідувача кафедри гістології та ембріології професора Петра Перемежка. Завдяки цьому, коли 1882 року навчання в Університеті було успішно закінчено, Федір Ломинський став стипендіатом для підготовки до професорського звання. Однак до роботи на кафедрі гістології та ембріології його не допустили через «політичну неблагонадійність». Тож 1885 року перспективний учений почав працювати лікарем Кам’янець-Подільської губернської лікарні, а пізніше, у 1890–1891 рр. проходив службу в якості молодшого лікаря у Київському військовому шпиталі. Тим не менше, лікар Ф.Ломинський не покинув наукову роботу. Його становленню як ученого сприяла дружба з професором Володимиром Підвисоцьким і можливість працювати на кафедрі загальної патології, яку той очолював. Ф.Ломинський виконав докторську дисертацію, яку успішно захистив у1891 році. Нарешті у 1892 році доктор медицини  був призначений… прозектором (!) на кафедрі гістології та ембріології Університету Св. Володимира. З 1896 року почав читати приват-доцентський курс. Завідував кафедрою гістології та ембріології З 1906 до 1924 року.

За цей час виріс штат кафедри, покращилося її оснащення: були придбані освітлювальні прилади для мікроскопів, нові мікротоми, колекції воскових ембріологічних муляжів, апарати для мікрофотографування, поляризаційної мікроскопії. Укріплення матеріальної бази кафедри сприяло активізації навчально-методичної та наукової роботи.

Дослідження Ф.Ломинського присвячені різноманітним питанням гістології. Будучи студентом, він описав непрямий поділ нейробластів, відзначивши, що це явище відбувається лише у зародковий період розвитку. За цю роботу молодий науковець отримав золоту медаль.

Дуже цікаві спостереження Ф.Ломинського щодо морфологічної перебудови нейронів за умов дії різних хімічних речовин і механічної травми, описання морфологічних ознак диференціювання нейробластів вищих і нижчих хребетних у процесі ембріогенезу. Учений одним із перших (1884) описав феномен нейронофагії.

Ф.Ломинський здійснив оригінальні дослідження мікроструктури кришталика, зв’язку м’язів і сухожиль, дегенерації посмугованих м’язових волокон. Увагу спеціалістів привернули праці Ф.І.Ломинського про особливості будови і реактивні зміниекзо- та ендокринної частин підшлункової залози.

Учений віртуозно володів відомими на той час гістологічними методами дослідження і сам запропонував нові методики: кармін-формалінову ін’єкцію кровоносних судин та імпрегнацію азотнокислим сріблом з попередньою обробкою хлористим оловом.

Федір Ломинський 32 роки свого життя присвятив науковій та педагогічній діяльності на кафедрі гістології та ембріології Університету Св. Володимира та Київського медичного інституту, із них 18 років – на посаді завідувача кафедри.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри гістології та ембріології