ДЕВ’ЯТІ КУРСИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «КЛІНІЧНА МАМОЛОГІЯ» ЗАВЕРШИЛИСЬ НА КАФЕДРІ ОНКОЛОГІЇ

06.12.2018

У грудні 2018 року на кафедрі онкології відбулися IX курси тематичного удосконалення “Клінічна мамологія”. Кількість курсантів цього разу була більш аніж зазвичай, це були представники державних і приватних медичних закладів Києва, Тернополя, Вінницької, Львівської областей. Учасниками були лікарі з різним практичним досвідом, але всі без виключення були високомотивовані та налаштовані на опанування нового.

Традиційно заняття розпочалися з вступного слова завідувача кафедри онкології д.м.н. Р.І. Верещако, який привітав курсантів, ознайомив з напрямками наукової та практичної роботи кафедри й побажав плідної роботи. Керівник циклу ТУ доцент О.С. Зотов провів ввідну лекцію “Короткий екскурс до онкомамології”, у якій були окреслені етапи розвитку вчення про хвороби молочних залоз – від давнини до сучасності, еволюцію методів діагностики та лікування, підходи до профілактики. Курсанти взяли участь в обході в хірургічному відділенні Київського міського клінічного онкологічного центру, а також у клінічному розборі.

Другий модуль навчання проходив у Спеціалізованому мамологічному центрі. Курсанти ознайомилися з методикою проведення й укладками при мамографії, методологією та семіотикою ультразвукового обстеження молочних залоз, зокрема з новими методиками, такими як ультразвукова еластографія. Дуже цікавими були впроваджені на курсах вперше практичні заняття за кейс-методом, що розробила та проводила досвідчений лікар-променевий діагност центру А.О. Галішина: кожний курсант отримував індивідуальне завдання з описанням скарг та об’єктивного статусу пацієнтки і мав сформулювати попередній діагноз, розробити оптимальний план обстежень. Далі на екрані курсанти мали можливість побачити діагностичні зображення, отримані при мамографії, сонографії, МРТ молочних залоз, аналізували їх, уточнювали (або змінювали) діагноз. Наприкінці кейсу демонструвались результати морфологічного дослідження, отриманого при біопсії або дослідження операційного матеріалу.

Традиційно активно і цікаво проходив тренінг-курс з біопсії під ультразвуковим контролем на біоеквівалентному тканині залози об’єкті. Кожний з курсантів мав можливість спробувати провести пункційну та трепан-біопсію з УЗ-навігацією голки та вдосконалити ці навички. Лікарі-курсанти, які мали спеціалізацію та досвід з ультразвукової діагностики, допомагали при цьому “поставити руку” тим, хто робив це вперше. Також курсанти ознайомилися з методикою внутрішньотканинного маркування утворень молочної залози.

Третя частина курсів проходила на базі лікарні ізраїльської онкології LISOD.  Блок, присвячений променевій терапії, поєднував знайомство з роботою радіологічного устаткування та ґрунтовний теоретичний курс – лекції “Планування та технічні особливості радіотерапії з точки зору медичного фізика” (Репецька І. М.) та “Радіотерапія раку молочної залози, принципи, таймінг, ускладнення та останні тенденції” (Лисак В. І.). У блоці, присвяченому лабораторній діагностиці раку молочної залози, курсанти прослухали чудові доповіді співробітників патоморфологічної лабораторії “CSD Health Care” стосовно цитологічної (П.М.Боцюн), патогістологічної (О.О.Кошик) та генетичної (Д.В. Шапочка) діагностики. Нарешті, тематичний блок, присвячений хірургічній мамології, також поєднував захоплюючі лекції керівника центру сучасної мамології клініки LISOD А.В. Жигуліна та заняття в операційній, де курсанти на практиці знайомились з методиками експрес-біопсії та визначення “чистоти” країв резекції, біопсії сторожового лімфатичного вузла, техніки онкопластичних втручань тощо. Особливу зацікавленість викликало застосування методу ліпографтінгу в реконструктивній хірургії молочної залози.

Слід зазначити, що навчальний процес набув форм діалогу й обміну досвідом. Цікаво було почути від колег-онкологів з Дрогобича Коваля В.М. і  Лірника Ю.В., про досвід безкоштовного мамологічного скринінгу, що впроваджений у Львівський області завдяки програмі Всесвітнього банку; про структуру мамологічної патології у практиці лікаря-гінеколога (Вафа аль Фірі, Київ); особливості діагностики та лікування неепітеліальних пухлин молочних залоз (к.м.н. Л.В. Нітефор, Тернопіль).

Серед інновацій циклу – лекція доц. О.С.Зотова “HER2-позитивний рак молочної залози. АнтіHER2-спрямована терапія”.

ІХ курси ТУ “Клінічна мамологія” пройшли творчо, жваво, “на одному диханні”. Через обмежений набір групи, на жаль, не всі бажаючі змогли потрапити на курс цього разу, отже чекаємо на учасників Х, ювілейних, курсів у 2019 році!