НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

БІБЛІОТЕКА НМУ ПІДГОТУВАЛА КНИЖКОВУ ВИСТАВКУ ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА КОВАЛЬСЬКОГО

18.06.2022

Михайло Ковальський (18.06.1947 – 03.12.2012) – морфолог людини, топографоанатом, фахівець із експериментальної хірургії, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії.

 

Михайло Павлович Ковальський народився 18 червня 1947 року в сім’ї відомого вченого – професора Павла Олексійовича Ковальського, який понад 40 років завідував кафедрою анатомії, гістології та ембріології Білоцерківського сільськогосподарського інституту. 1972 року Михайло Ковальський з відзнакою закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. У 1972-1974 рр. працював лікарем-хірургом Білоцерківської міської лікарні. У 1974-1977 рр. – аспірант кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. У 1977-1987 рр. – асистент кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. З 1987 по 1995 рр. – доцент кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. Доктор медичних наук (1992). З 1994 – завідувач кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного університету імені академіка О.О. Богомольця. У1995 р. М.П. Ковальському було присвоєно наукове звання «професор».

Михайло Павлович розпочав наукову роботу ще студентом у гуртках кафедр факультетської хірургії та оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця (під керівництвом І. І. Бобрика). У 1977 – захистив кандидатську дисертацію «Морфофункціональні зміни підшлункової залози в умовах експериментального панкреатиту та його хірургічної корекції» під керівництвом професора К. І. Кульчицького. У 1985-1998 – вчений секретар, член президії Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. У 1992 р. – захистив докторську дисертацію «Морфофункціональна оцінка змін печінки та підшлункової залози при портальній гіпертензії та її хірургічної корекції в експерименті», науковий консультант – професор К. І. Кульчицький. З 1998 – віце-президент Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.

Відповідаючи за наукову роботу кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця, він був науковим керівником студентського наукового гуртка кафедри, у співпраці з Інститутом серцево-судинної хірургії АМН України, Інститутом кардіології імені М.Д. Стражеска та Інститутом електрозварювання АН України, працював над проблемою формування штучного шлуночка серця з тканин людини, профілактики рестенозів при ендокоронарних втручаннях, впливу плазми на загоєння ран, керував єдиним в СРСР студентським НДІ серцево-судинної хірургії.

М.П. Ковальський – автор понад 180 наукових праць, у тому числі 6 підручників, 5 монографій, 12 навчальних посібників, співавтор підручників «Оперативна хірургія та топографічна анатомія» (1989, 1994), редактор підручників «Оперативна хірургія та топографічна анатомія» (2010, 2012), автор 20 патентів i авторських свідоцтв на винаходи. Член Вченої медичної Ради МОЗ України, Вченої Ради медичного факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця, спеціалізованої Вченої Ради Д.26.003.06 (анатомія людини, патологічна анатомія, гістологія, цитологія та ембріологія) при НМУ імені О.О. Богомольця. Підготував 12 кандидатів і 2 докторів медичних наук.

Основний напрям наукових досліджень: експериментальна хірургія та експериментальна морфологія гепатопанкреатодуоденальноï зони, розробка нових шовних матеріалів, експериментальне моделювання вроджених вад серця та їх корекція. Учасник і доповідач багатьох з’їздів i конференцій, на яких зроблено 20 доповідей, у тому числі 4 за межами України. Член редколегій наукових часописів «Український медичний альманах» та «Клінічна анатомія оперативна хірургія».

 

До ювілейної дати від дня народження Михайла Павловича Ковальського працівники Бібліотеки НМУ імені О.О. Богомольця підготували виставку наукових робіт вченого. Виставка експонується в приміщенні Бібліотеки (стоматологічний корпус, 2-й поверх, кімната 17).

Науковий доробок М. П. Ковальського широко представлено в імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця», електронному каталозі, алфавітному та систематичному каталогах.

 

Бібліотека НМУ