13-й ВИПУСК ЛІКАРІВ КУРСІВ ТЕМАТИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ «КЛІНІЧНА МАМОЛОГІЯ» НА КАФЕДРІ ОНКОЛОГІЇ

18.12.2019

 

Останні в 2019 році курси тематичного вдосконалення «Клінічна мамологія» відбулися на початку грудня на кафедрі онкології. 15 курсантів різних спеціальностей (онкологи, хірурги, акушери-гінекологи, рентгенологи, лікарі ультразвукової діагностики, сімейні лікарі) працювали протягом двох тижнів, набуваючи знання й удосконалюючи практичні навички.

Основна частина курсу проходила на базі кафедри у Київському міському клінічному онкологічному центрі.

Доповіді фахівців патоморфологічної лабораторії “CSD Health Care” стали основою лекційного блоку, присвяченого лабораторній діагностиці раку молочної залози.

Завідувач цитологічного відділу П.М.Боцюн представила оновлену ґрунтовну лекцію «Стандартизація цитологічних результатів при тонкоголкових біопсіях молочної залози», яка містила як базову інформацію (правила приготування цитологічного мазку), так і дані новітніх технологічних досліджень (імуноцитохімія, дослідження цитоблоків тощо). Провідний лікар-патологоанатом вищої категорії О.О. Кошик повідомила про правила морфологічного стадіювання раку. Зацікавлення клініцистів викликала частина презентації, що висвітлювала правила маркування та дослідження видаленого під час операції макропрепарату. Заступник директора з наукової роботи Д.О.Шапочка у лекції «Превентивна, прогностична та предиктивна діагностика раку молочної залози» зупинився на ролі сучасної молекулярної діагностики в персоніфікації лікування раку молочної залози.

Базовою презентацією блоку променевої діагностики захворювань молочних залоз стала доповідь наукового співробітника Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України Є.М.Божка. У лекції містився огляд сучасних методів медичної візуалізації молочної залози – від традиційної безконтрастної мамографії до найсучасніших, таких як томосинтез, мамографія з контрастним підсиленням, автоматичне ЗD-ультразвукове дослідження. Мамографічному скринінгу – його позитивним і негативним рисам, методиці впровадження, результатам – було приділено особливу увагу як єдиному методу своєчасної діагностики раку молочної залози.

Крім лекційного курсу, курсанти мали змогу брати участь у прийомі в консультативній поліклініці центру, в оперативних втручаннях, які виконував керівник курсу доцент О.С.Зотов. Особливе зацікавлення викликала методологія визначення сторожового лімфатичного вузла, виконання лампектомії типу вертикальної редукційної мамопластики, а також методики реконструкції сосково-ареолярного комплексу.

Удосконалення практичних навичок пальпаторного виявлення вогнищевих утворень молочних залоз та реґіонарних лімфатичних вузлів відбувалось на силіконовому тренажері: курсанти мали пропальпувати 9 новоутворень різної природи та локалізації, оцінити їх характеристики, визначитись з попереднім діагнозом. У рамках тренінгу з аналізу мамограм за міжнародними оціночними шкалами BIRADS і ACR курсанти за участю куратора циклу проаналізували понад 50 діагностичних зображень з різноманітною патологією молочних залоз. Методологія тренінгу дала змогу лікарям з мінімальними вихідними навичками на задовільному рівні описати мамограму та висловити ґрунтовне діагностичне судження.

Окремий модуль навчання проходив у Спеціалізованому мамологічному центрі, де курсанти ознайомилися з методикою проведення й укладками при мамографії, методологією та семіотикою ультразвукового обстеження молочних залоз, зокрема з новими методиками, такими як ультразвукова еластографія. Активно проходив тренінг-курс з біопсії під ультразвуковим контролем. Кожний курсант мав можливість спробувати провести пункційну та трепан-біопсію з УЗ-навігацією голки на біоеквівалентному тканині залози об’єкті та вдосконалити ці навички.

Насиченим був і навчальний день, проведений в Медичному центрі імені Ю.П.Спіженка. Курсанти ознайомилися з сучасними методами променевої терапії злоякісних новоутворень – лінійним прискорювачем елементарних часток з модуляцією за інтенсивністю та кібер-ножем.

             

Прес-центр за матеріалами Інституту післядипломної освіти