Антиплагіатна перевірка

Академічна доброчесність є важливою складовою сучасного наукового світу та одним з елементів, що характеризують репутацію академічної установи. Одним з пріоритених напрямків підтримки академічної доброчесності є профілактика плагіату, одним з шляхів якої є впровадження перевірки академічних текстів програмним забезпеченням, що має інструменти розпізнавання різних мов.

В НМУ імені О.О. Богомольця антиплагіатна перевірка належить до компетенції Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень.

 

В НМУ імені О.О. Богомольця застосовується ПЗ “StrikePlagiarism”, що має алгоритми для порівняння текстів українською, російською, англійською та деякими іншими мовами.

 

Порядок проведення перевірки на академічний плагіат наукових текстів співробітників та студентів НМУ імені О.О. Богомольця:

  1. Заявник-автор наукового тексту (дисертаційної роботи, статті, звіту про виконання НДР, підручнику, монографії тощо) готує перелік документів, до якого входять: заява на проведення перевірки на академічний плагіат згідно форми (Додаток 2) (далі – Заява) та згода на збір та обробку персональних даних згідно форми (затверджена Наказом ректора від 19.11.2018 № 127-к) (далі – Згода) та подає їх у науково-дослідну частину НМУ імені О.О. Богомольця (далі – НДЧ).
  2. Заявник-автор надсилає науковий текст, Заяву та Згодну у форматах .doc, .docx, .rtf на електронну адресу plagiarismcheck.nmu@gmail.com, вказуючи у темі листа прізвище  заявника-автора та дату подачі оригіналів Заяви та Згоди у НДЧ.
  3. Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та аспірантури Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі – Проректор) протягом 3х робочих днів від дати подачі Заяви та Згоди у НДЧ розглядає їх та накладає резолюцію про проведення перевірки.
  4. Начальник науково-дослідної частини протягом 3х робочих днів від дати розгляду Заяви Проректором забезпечує проведення перевірки програмним забезпеченням SrikePlagiarism.
  5. За результатами перевірки у НДЧ заявнику-автору надається довідка (Додаток 3).
  6. Загальний час проведення процедури перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, за виключенням випадків сезонного перевантаження програмного забезпечення SrikePlagiarism, що передбачено умовами договору № 034-UKR-2018 від 05 лютого 2018 року.

 

Зразки документів

  1. Заява на проходження перевірки
  2. Згода на обробку персональних даних

 

Контактна інформація

234-60-63