2023/2024 н.р.

Анотації вибіркових дисциплін

 

Кафедра акушерства і гінекології №1

 

Кафедра акушерства і гінекології №3

 

Кафедра аналітичної, фізичної та колоїдної хімії

 

Кафедра аптечної та промислової технології ліків

 

Кафедра біології

 

Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

 

Кафедра внутрішньої медицини №1

 

Кафедра внутрішньої медицини №2

 

Кафедра внутрішньої медицини №3

 

Кафедра внутрішньої медицини №4

 

Кафедра гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я

 

Кафедра гігієни та екології

 

Кафедра гігієни харчування та нутріціології

 

Кафедра гістології та ембріології

 

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

 

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

 

Кафедра дитячої хірургії

 

Кафедра ендокринології

 

Кафедра епідеміології

 

Кафедра загальної і медичної психології

 

Кафедра загальної практики (сімейної медицини)

 

Кафедра загальної хірургії № 2

 

Кафедра інфекційних хвороб

 

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

 

Кафедра комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни

 

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

 

Кафедра медичної біохімії та молекулярної біології

 

Кафедра медичної і біологічної фізики та інформатики

 

Кафедра менеджменту охорони здоров’я

 

Кафедра мовної підготовки

 

Сектор іноземних мов

Сектор української мови

Сектор медичної термінології з основами латинської мови

Variable component for students

 

 

Кафедра неврології

 

Кафедра нейрохірургії

 

Кафедра описової та клінічної анатомії

 

Кафедра організації та економіки фармації

 

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

 

Кафедра ортопедичної стоматології

 

Кафедра оториноларингології

 

Кафедра патологічної анатомії

 

Кафедра патофізіології

 

Кафедра педіатрії №1

 

Кафедра педіатрії №2

 

Кафедра педіатрії №4

 

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

 

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2

 

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я

 

Кафедра судової медицини та медичного права

 

 

Кафедра терапевтичної стоматології

 

Кафедра урології

 

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

 

Кафедра фармакології

 

Кафедра фізичного виховання і здоров’я

 

Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини

 

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

 

Кафедра фтизіатрії та пульмонології

 

Кафедра хімії ліків та лікарської токсикології

 

Кафедра хірургії стоматологічного факультету

 

Кафедра хірургії №3

 

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії