ЗАКЛЮЧНІ ЛЕКЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

10.04.2017

Згідно з наказом ректора № 711 від 09.11.2016 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» 12 квітня 2017 року з 16.00 до 17.00  відбудеться лекція «Правила  створення списку літературних джерел українських та іноземних авторів» (відповідальна – завідувач бібліотеки Л.О. Матюхіна).

Місце проведення – лекційна зала стоматологічного факультету.

Згідно з наказом ректора № 711 від 09.11.2016 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» 13 квітня 2017 року з 16.00 до 17.00  відбудеться лекція «Порядок представлення наукових робіт: оформлення, публікація, виступ, захист» (відпо­ві­дальна – завідувач кафедрою організації охорони здоров’я та соціальної медицини, д.мед.наук, професор Т.С. Грузєва).

Місце проведення – лекційна аудиторія кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини (Київська міська студентська поліклініка, вул. Політехнічна, 25/29).

Обов’язковою є участь аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів, пошукувачів, голів студентських наукових гуртків.

Рада СНТ імені О.А. Киселя
Відділ наукової роботи студентів