НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПЕРШІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА А.С. СВІНЦІЦЬКОГО “ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА: НАУКА ТА ПРАКТИКА”

6–8 жовтня 2021 року відбудуться Перші наукові читання пам’яті професора Анатолія Станіславовича Свінціцького “Внутрішня медицина: наука та практика” (організатори – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та ГО “Польське медичне товариство в Україні імені А.С. Свінціцького”).

Науковий форум проходитиме в рамках відзначення 180–річчя заснування НМУ імені О.О. Богомольця і буде присвячено вшануванню пам’яті видатного вченого, лікаря, педагога, громадського діяча, завідувача кафедр госпітальної терапії № 2 (1990–2008), внутрішньої медицини № 3 (2008–2017), внутрішніх хвороб стоматологічного факультету (2017–2020), декана з інтернатури та підвищення кваліфікації лікарів (2005–2008), проректора з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти (2008–2013), дійсного члена Польської академії медицини, Всесвітньої академії медицини імені Альберта Швейцера та Академії наук вищої школи України, доктора медичних наук, професора Анатолія Станіславовича Свінціцького.

Програма читань передбачає проведення пленарних засідань і майстер-класів з актуальних питань внутрішньої медицини, гастроентерології (захворювань стравоходу і шлунку, кишок, печінки, підшлункової залози), кардіології, ревматології, ендокринології, дієтології тощо і включає доповіді провідних фахівців у галузі внутрішньої патології: Noureddin M. (США), членів-кореспондентів НАМН України В.З. Нетяженка, Ю.М. Степанова, Г.Д. Фадєєнко, Н.В. Харченко, професорів Л.С. Бабінець, О.М. Барни, В.В. Батушкіна, О.О. Бондаренко, О.П. Борткевича, О.А. Бур’янова, Н.Б. Губергріц, О.Ю. Губської, А.Е. Дорофєєва, О.Й. Жарінова, І.А. Зайцева, І.П. Катеренчука, А.М. Кваченюка, Ю.І. Комісаренко, В.Є. Кондратюка, В.О. Мойсеєнко, Г.В. Осьодло, Л.Л. Пінського, Г.О. Проценко, І.М. Скрипника, Г.А. Соловйової, С.М. Ткача, О.Ю. Філіппової, Л.В. Хіміон, І.В. Хомяка, В.В. Чернявського, О.Б. Яременка, докторів медичних наук Я.О. Дзюблика, С.В. Кушніренко, Л.А. Міщенко, Л.К  Соколової, доцентів Є.В. Андрєєва, В.М. Богомаза, Н.П. Козак, І.А. Свінціцького, О.В. Швеця, Л.В. Юдіної та інших.

Захід відбуватиметься в очному форматі з дотриманням всіх обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV–2 за адресою: Premier Hotel Rus (м. Київ, вул. Госпітальна, 4) з одночасною онлайн-трансляцією в мережі Інтернет на сайті читань.

До участі запрошуються терапевти, сімейні лікарі, гастроентерологи, кардіологи, ревматологи, пульмонологи, нефрологи, ендокринологи та лікарі інших терапевтичних фахів. Учасники читань отримають сертифікати (слухачі – на 20 балів: за участь у науковій програмі (10 балів) і майстер-класах (10 балів), доповідачі – на 30 балів) для врахування їх при атестації на присвоєння/підтвердження лікарської категорії.

Науковий форум зареєстровано в ДНУ «УкрІНТЕІ» (посвідчення № 354 від 20.06.2021 року).

 

Організаційний комітет

КРУГЛИЙ СТІЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА НАМН УКРАЇНИ МАЙДАННИКА ВІТАЛІЯ ГРИГОРОВИЧА

29 вересня о 14.00 відбудеться круглий стіл, присвячений пам’яті академіка

Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук,

професора, Заслуженого лікаря України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки України

МАЙДАННИКА ВІТАЛІЯ ГРИГОРОВИЧА (02.01.1957 – 29.09.2020)

 

Формат: змішаний – аудиторно-дистанційний

Місце проведення: місто Київ, вул.Терещенківська, 23-25/10, лекційна аудиторія

та он-лайн за посиланням Zoom https://us02web.zoom.us/j/7333882828?pwd=VkhDNDkwOXk3ZlVkWU9ZV2t3bG1JQT09

 

Идентификатор конференции: 733 388 2828

Код доступа: 1111

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ:

 

14.00-14.10 – звернення ректора Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктора медичних наук, члена-кореспондента НАМН України, професора Юрія Леонідовича КУЧИНА.

 

14.10-14.15 – вступне слово декана медичного факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора О.В.ВИГОВСЬКОЇ.

 

14.15- 14.30 – Пам’яті академіка НАМН України Майданника Віталія Григоровича. Життєвий та творчий шлях.

Доповідач – доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії №4 І.О. МІТЮРЯЄВА-КОРНІЙКО.

 

14.30- 14.45 Артеріальні гіпо- та гіпертензії у дітей: сучасні можливості терапії.

Доповідач – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації М.В.ХАЙТОВИЧ

 

14.45 -14.55 – Множинність наукових спрямувань видатного науковця академіка НАМН України В.Г. Майданника.

Доповідач – к.мед.н, доцент каф.педіатрії №4 Г.В. САЛТИКОВА

 

14.55 – 15.05 – Національне та світове надбання дитячої нефрології в роботах академіка НАМН України В.Г. Майданника.

Доповідач – доцент каф.педіатрії №4 Є.А. БУРЛАКА

 

15.05 -15.15 – Вклад В. Г. Майданника в розвиток дитячої ендокринологіі м.Києва

Доповідач – асистент каф.педіатрії №4 В.В. ДОВГОДЬКО

 

15.20-15.25 – Фільм, присвячений пам’яті академіка НАМН України, д.мед.н, професора В.Г. Майданника.

 

https://us02web.zoom.us/j/7333882828?pwd=VkhDNDkwOXk3ZlVkWU9ZV2t3bG1JQT09

 

Идентификатор конференции: 733 388 2828

Код доступа: 1111

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ: ЗАГАЛЬНА, ПЛАСТИЧНА ТА СУДИННА ХІРУРГІЯ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в роботі міжнародної науково-практичної конференції

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ: загальна, пластична та судинна хірургія»,

яка відбудеться 30 – 31 жовтня 2021 року в Києві.

Адреса проведення конференції: Київ,  проспект Перемоги, 34, НМУ ім. О.О. Богомольця, морфологічний корпус, аудиторії №2 та 4.

Відкриття конференції в аудиторії №3 о 10:00

 

Організатори конференції:

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Кафедра пластичної та реконструктивної хірургії ІПО

Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії НМУ імені О.О. Богомольця

Українське товариство Естетичних Пластичних Хірургів (USAPS)

 

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

 

 1. Загальна хірургія
 • Хірургія гепато-панкреато-біліарної зони;
 • Актуальні питання загальної хірургії;
 • Сучасні підходи до лікування захворювань травного каналу.
 1. Судинна хірургія:
 • Сучасні підходи до проблем діагностики, лікування та профілактики тромбозів і тромбоемболічних ускладнень у стаціонарах хірургічного профілю;
 • Гібридні та малоінвазивні оперативні втручання в судинній хірургії;
 • Сучасний стан суперечливих питань судинної хірургії, флебології та ангіології;
 • Актуальні питання діагностики і лікування гострої та хронічної критичної ішемії кінцівок, травм судин, застосування клітинної терапії при гострих та хронічних станах у судинній хірургії.
 1. Пластична та реконструктивна хірургія:
 • Питання освіти з пластичної та реконструктивної хірургії
 • Історія пластичної та реконструктивної хірургії України
 • Актуальні проблеми естетичної хірургії голови, тулуба, кінцівок
 • Майстер-класи з сучасних пластичних операцій (нитьовий, ін‘єкційний ліфтінг, Мастопексія з ендопротезуванням молочних залоз тощо).
 • З‘їзд членів та правління USAPS

 

До участі в конференції запрошуються фахівці з різних напрямків хірургії: загальні хірурги, судинні, ендоваскулярні та кардіохірурги, пластичні хірурги та лікарі інших суміжних спеціальностей з України, країн СНД та Європи.

Наукова програма передбачає пленарні та секційні засідання з обговоренням широкого кола питань, проведення круглих столів, панельних дискусій, лекцій майстер-класу та ін.

Приймаються тези відповідно тематики для публікації в електронному вигляді та для виступу.

У рамках конференції передбачена виставка компаній, продукція яких стосується теми конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів

Тези в електронному вигляді обсягом до 5 сторінок приймаються українською та англійською мовами. Текст тез через один  інтервал, який  повинен  відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2  см,  шрифт  Times  New  Roman  № 14,  міжрядковий інтервал 1,5.

Структура тексту має передбачати такі розділи: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки». Таблиці повинни мати заголовок і порядковий номер. Тези не повинни містити рисунків.

Відповідальність за зміст та достовірність матеріалу тез несуть автори. Терміни подачі матеріалів до 15 жовтня 2021 року.

Окрім тексту тез, автори обов’язково заповнюють та надсилають анкету учасника за посиланням:

https://forms.gle/eVDbncTnc4zHa2Vo6

Матеріали та анкету учасника конференції надсилати на наступні електронні адреси:

 

З питань судинної хірургії:         Селюку В.М.            vicselmi@ukr.net,  vicselmi@gmail.com

 

З питань загальної хірургії:        Бондарєву Р.В.       rosbond@ukr.net

 

З питань пластичної хірургії:     Храпачу В.В.           220961@gmail.com

 

 

 

З приводу участі у конференції звертатися:

Тел (067) 440 24 33 Миргородський Денис Сергійович

E-mail: mirgds@ukr.net

 

Конференція відбуватиметься з дотриманням відповідних вимог державних карантинних заходів.

Колеги! Чекаємо на вас!

 

 

Оргкомітет конференції

Онлайн тренінг-навчання для відповідальних за табельний облік

До уваги завідувачів кафедр!

 

У п’ятницю, 01.10.2021, в 10:30 відбудеться онлайн тренінг-навчання для відповідальних за табельний облік. 

Тривалість навчання – 1 година.

 

Посилання:

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82601512185?pwd=L2wxZ29wTUsxdXlpcWhlY1RUUitkQT09

 

Идентификатор конференции: 826 0151 2185

Код доступа: 369231

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ПЕДІАТРІЇ” (УЗБЕКИСТАН)

 

Самаркандський державний медичний інститут запрошує Вас 26-27 листопада 2021 року взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Досягнення та перспективи сучасної педіатрії”.

Метою конференції є обмін глобальними досягненнями, академічними знаннями та досвідом у галузі дитячого здоров’я.

У роботі конференції планується участь провідних іноземних вчених в області педіатрії, експертів з усього світу, що представляють свої наукові товариства.

 

Основні наукові напрямки програми конференції:

 • Підліткова медицина;
 • Неонатологія;
 • Алергологія. Дитяча неврологія;
 • Дитяча нефрологія;
 • Невідкладна допомога в педіатрії;
 • Ендокринна система і діабет;
 • Гастроентерологія і вигодовування дітей раннього віку;
 • Спадкові метаболічні захворювання у дітей;
 • Метаболічний синдром у дітей та підлітків;
 • Онкогематологія;
 • Захворювання респіраторного тракту у дітей;
 • Дитяча ревматологія;
 • Дитяча кардіологія.

 

Офіційні мови конференції: узбецька, російська, англійська.

 

Статті, оформлені відповідно до вимог, а також заявку на участь у конференції необхідно направити в оргкомітет конференції електронною поштою konf-sammi-ped@mail.ru.

 

Останній термін подачі 1 листопада 2021 року.

 

В рамках роботи конференції планується проведення конкурсу на кращі дослідницькі роботи серед молодих вчених.

 

Місце проведення: Узбекистан, Самарканд, Самаркандський державний медичний інститут.

 

Більше деталей в брошурі

 

 

Відділ з міжнародних зв’язків

ДО 180-РІЧЧЯ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ЗДОРОВ’Я ПРОВОДИТЬ ТАКІ СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ:

25 вересня 2021 року відбудеться відкритий турнір НМУ з футзалу за участю команд інших ЗВО та лікарів Києва.

Місце проведення: спортивний ангар НМУ

Час проведення змагань: 10.00 – 14.00

Відповідальний — старший викладач В.П Зіва. (тел.: 067-810-72-72)

***

 

2 жовтня 2021 року відбудеться відкритий турнір НМУ з баскетболу за участю команд інших ЗВО Києва.

Місце проведення: спортивний ігровий зал НМУ

Час проведення змагань: 10.00 – 14.00

Відповідальний — старший викладач М.С. Задорожний (тел.: 067-581-65-75)

***

 

9 жовтня 2021 року відбудеться відкритий турнір НМУ з бадмінтону за участю команд інших ЗВО Києва.

Місце проведення: спортивний ігровий зал НМУ

Час проведення змагань: 10.00 – 14.00

Відповідальний — доцент В.П. Радзієвський (тел.: 067-778-18-43)

 

Кафедра фізичного виховання і здоров’я

ЗАПРОШУЄМО 21 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ О 17.00 НА ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ КОНКУРСУ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ «НМУ МАЄ ТАЛАНТ»!

Шановні студенти та співробітники Університету!

Запрошуємо вас на фінальну частину

Конкурсу художньої самодіяльності «НМУ МАЄ ТАЛАНТ-2021»,

присвяченого 180-річчю від дня заснування НМУ імені О.О. Богомольця!

 

Чекаємо на вас 21 вересня 2021 року

у конференц-залі фізико-хімічного корпусу!

Початок о 17.00

ОБІЦЯЄМО – БУДЕ ГАРЯЧЕ!!!

Вас чекають прекрасні виступи у номінаціях:

«Вокал»

 «Хореографія»

 «Інструментальна музика»

«Народні майстри»!

ПРИХОДЬТЕ ПІДТРИМАТИ ГУЧНИМИ ОПЛЕСКАМИ НАЙТАЛАНОВИТІШИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ!

 

Студентська рада Університету

Інформація щодо наради з питань підготовки звітів про результати наукової роботи кафедр за 2021 рік

Доброго дня!

Шановні колеги!

 

Інформуємо, що нарада з питань підготовки звітів про результати наукової роботи кафедр за 2021 рік та планування НДР на 2022 рік, буде проведена 17 вересня 2021 року о 12.00 в лекційній аудиторії фармацевтичного корпусу (вул. Пушкінська, 22).

Запрошуються завідувачі кафедр, директори інститутів та/або відповідальні за наукову роботу структурних підрозділів університету.

 

З повагою,

Проректор з наукової роботи та інновацій,

професор  С.В. Земсков

 

 

 

ТРИВАЄ ПРИЙМАННЯ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТІ В ЩОРІЧНОМУ КОНКУРСІ НА ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДІЙ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAM 2022-2023

 

Відділ міжнародних зв’язків з великою приємністю пропонує Вашій увазі випуск Фулбрайтівського вісника, що уміщує інформацію про стипендіатів Fulbright Visiting Scholar Program 2020-2021. Переглянути Вісник можна у фулбрайтівській Бібілотеці  (PDF завантаження файла) та онлайн.

 

Принагідно нагадуємо, що триває приймання заявок для участі в щорічному конкурсі на здобуття стипендій імені Фулбрайта Fulbright Visiting Scholar Program 2022-2023 .

 

Fulbright Visiting Scholar Program уможливлює проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо від трьох до дев’яти місяців.

 

Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь:

 

 • кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук;
 • дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше семи років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж розділи в монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових фахових виданнях;
 • діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної справи, журналісти та громадські діячі – з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше семи років, значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, монографії або ж розділи в монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових наукових виданнях.

 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни.

 

Загальні вимоги до кандидатів:

 

 • мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу;
 • рівень знання англійської мови достатній для професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;
 • повернутися в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

 

Умови гранту:

 

 • щомісячна стипендія;
 • додаткові кошти для придбання професійної літератури;
 • медичне страхування;
 • квиток в обидва боки.

 

Реченець подання заявок – 15 жовтня 2021.

 

Детально про Програму, перелік документів для участі в конкурсі та вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного добору за посиланням:

http://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/.

 

 

Відділ міжнародних відносин

Про оптимізацію роботи Студентських наукових гуртків НМУ імені О.О.Богомольця