НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛАЗЕРИ В МЕДИЦИНІ ТА БІОЛОГІЇ» (УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНД)

Відділ міжнародних зв’язків НМУ та Самаркандский державний медичний інститут запрошують Вас 30 квітня 2021 року взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Лазери в медицині та біології».

 

Організатори конференції: Самаркандский державний медичний інститут, OOO “Aesthetics Beauty”, Deka Laser Узбекистан

 

Основні наукові напрямки програми конференції:

 • Хірургічні лазерні системи
 • Неінвазивна лазерна діагностика
 • Лазеротерапія (хірургія, кардіологія, неврологія, пульмонологія, артрологія, урологія, гінекологія, проктологія, дерматологія, косметологія, оториноларингологія, гастроентерологія, стоматологія)

 

Офіційні мови конференції: узбецька, російська та англійська

 

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Лазери в медицині та біології» безкоштовна.

 

Deadline 17 квітня 2021 року. Публікація тез безкоштовна. Матеріали, відібрані Комітетом, будуть опубліковані в Збірнику праць конференції.

 

Місце проведення: Узбекистан, Самарканд. Самаркандський державний медичний інститут.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Відділ міжнародних відносин

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ «ОЦІНКА МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», 08 КВІТНЯ 2021

Кафедра організації та економіки фармації за підтримки відділу міжнародних зв’язків проводить вебінар на тему «Оцінка медичних технологій» для студентів та співробітників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, який відбудеться 08 квітня 2021 р. о 8.20 год.

Спікер онлайн заходу – Рабія Кахведжі, старший технічний радник з питань фармацевтичної політики та управління, SafeMed, Україна (коротка біографія Рабії Кахведжі ТУТ).

Мова вебінаруанглійська; матеріали презентаціїукраїнською.

Для участі у вебінарі необхідно пройти реєстрацію за посиланням:

https://forms.gle/4BrFkDEwWkiPFoMCA.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до вебінару.

Кількість місць – обмежена.

 

Кафедра організації та економіки фармації

Відділ міжнародних звязків

Запрошення до участі в роботі Науково-практичної онлайн конференції з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб»

Міністерство охорони здоров’я України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця запрошує Вас взяти активну участь у роботі Науково-практичної онлайн конференції з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб», яка присвячена пам’яті видатного українського вченого-педіатра, академіка НАМН України Віталія Григоровича Майданника.

Захід відбудеться 22-23 квітня 2021 року в онлайн форматі. До участі запрошуються лікарі, вчені, викладачі. Також 23.04 в рамках конференції буде проведено секція студентів та молодих вчених.

Конференція проводиться згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які заплановані у 2021 році (№134), участь у якій передбачає отримання 10 балів для учасників та 30 балів для спікерів.

Наукова програма конференції передбачає:

 • участь відомих міжнародних спікерів;
 • лекції провідних вчених України з основної тематики наукової програми;
 • доповіді на пленарних засіданнях;
 • дискусії на симпозіумах у форматі міждисциплінарних дебатів;
 • проведення майстер-класів;
 • діалоги з професорами (секція прямих запитань);
 • клінічні випадки в педіатричній практиц.

Під час конференції планується обговорення найбільш актуальних питань:

 1. Cекція пам’яті академіка НАМН України, д.мед.н, професора Майданника В.Г.
 2. Актуальні питання організації медичної допомоги дітям.
 3. Проблеми розвитку і виховання здорової дитини в сучасних умовах.
 4. Сучасні аспекти раціонального вигодовування дітей раннього віку та харчування школярів.
 5. Удосконалення надання медичної допомоги новонародженим.
 6. Актуальні проблеми адаптації та здоров’я школярів.
 7. Новітні технології діагностики, лікування та профілактики соціально значимих захворювань дитячого віку.
 8. Раціональна фармакотерапія в клінічній педіатрії.
 9. Проблеми інфекційної патології дитячого віку та вакцинації на сучасному етапі

Реєстрація на конференцію за посиланням: http://rimononline.in.ua/cd2021

 

 

Ministry of Health of Ukraine, Bogomolets National Medical University invites you to take an active part in the Scientific and Practical Online Conference with International Participation “Interdisciplinary Approaches to Diagnosis and Treatment of Children’s Diseases”, dedicated to the memory of a prominent Ukrainian pediatrician, Academician of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine Vitaliy Hryhorovych Maidannyk.

The event will take place on April 22-23, 2021 in online format. Doctors, scientists and teachers are invited to participate. Also on April 23, a section of students and young scientists will be held as part of the conference.

The conference is held according to the Register of Congresses, Symposia and Scientific and Practical Conferences, which are scheduled for 2021 (№ 134), participation in which provides for 10 points for participants and 30 points for speakers.

The scientific program of the conference includes:

 • participation of well-known international speakers;
 • lectures of leading scientists of Ukraine on the main topics of the scientific program;
 • reports in plenary sessions;
 • discussions at symposia in the format of interdisciplinary debates;
 • conducting master classes;
 • dialogues with professors (section of direct questions);
 • clinical cases in pediatric practice.

 

During the conference it is planned to discuss the most pressing issues:

 1. Section of memory of academician of NAMS of Ukraine, doctor of medical sciences, professor Maidannyk V.H.
 2. Current issues of organization of medical care for children.
 3. Problems of development and upbringing of a healthy child in modern conditions.
 4. Modern aspects of rational feeding of young children and nutrition of schoolchildren.
 5. Improving the provision of medical care to newborns.
 6. Actual problems of adaptation and health of schoolchildren.
 7. The latest technologies for diagnosis, treatment and prevention of socially significant diseases of childhood.
 8. Rational pharmacotherapy in clinical pediatrics.
 9. Problems of infectious pathology of childhood and vaccination at the present stage

Registration for the conference at the link:

http://rimononline.in.ua/cd2021

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У МАЙСТЕР-КЛАСІ «СОМАТИЧНА ПАТОЛОГІЯ В ПІСЛЯКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ»

Шановні колеги!

ДУ ННЦ “ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕСКА” НАМН УКРАЇНИ, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ та ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

запрошують Вас взяти участь  у Майстер-класі, який буде проведено в  on-line форматі на   тему:

«СОМАТИЧНА ПАТОЛОГІЯ В ПІСЛЯКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ»

 

Захід відбудеться  7 квітня.  Початок  об 11-00 год. 

 

ПРОГРАМА МАЙСТЕР-КЛАСУ

 

Посилання на ютуб-трансляцію: https://www.youtube.com/watch?v=h6EeCwk1vSs

 

 

ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНКУРСІВ ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА В УКРАЇНІ (ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ДОСЛІДНИКІВ, ВИКЛАДАЧІВ, СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Відділ міжнародних зв’язків та Київський офіс Інституту Міжнародної Освіти запрошують на онлайн-презентацію щорічних конкурсів для науковців, дослідників, викладачів, студентів, аспірантів та представників адміністрації, в рамках програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні.

 

Презентація є безкоштовною і відбудеться на онлайн платформі ZOOM:

13 квітня 2021 року о 16.00

На зустрічі за участі координатора програми Fulbright Visiting Scholar Program Вероніки Алексанич та випускників програм Ви дізнаєтесь про:

 • можливості, які надає Програма;
 • умови участі у конкурсах на отримання фулбрайтівських стипендій;
 • особливості заповнення анкети та вимоги до поданих матеріалів.

 

Окрім того, зустріч слугуватиме доброю нагодою довідатись про цілі й традиції Програми, що цьогоріч святкує 75-у річницю діяльності, а також пізнати історії наукових пошуків і напрацювань її учасників.

 

Для участі просимо попередньо зареєструватись у формі реєстрації:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed3G_yG5iwvK226bo_aiL5o6U5I9Xws9Oig75f-6BYWDFUiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Презентація відбудеться на платформі ZOOM за посиланням:

https://iie-org.zoom.us/j/94114876657?pwd=a1RySURva2tGeitWSjlCN2xSRUJ6Zz09

 

Meeting ID: 941 1487 6657

Passcode: 292409

 

Відділ міжнародних зв’язків

ТРИВАЄ ПРИЙОМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСАХ НА ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДІЙ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА (США)

Відділ міжнародних зв’язків та Київський офіс Інституту Міжнародної Освіти повідомляють: триває прийом заявок для участі у конкурсах на здобуття стипендій імені Фулбрайта для навчання, стажування й проведення досліджень на 2022-2023 академічний рік у США.

 

Учасники заходів мають звернутися до відділу міжнародних зв’язків для оформлення наказу про відрядження.

 

Відділ міжнародних зв’язків

 

(Press Release_Fulbright Program in Ukraine_2021)

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЦИКЛІ ТУ «ЗАСТОСУВАННЯ УЗД ЛЕГЕНЬ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ВИЗНАЧЕННІ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19

ОСТАННІ МІСЦЯ НА ДИСТАНЦІЙНЕ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ У БІЛОСТОЦІ, ПОЛЬЩА

Відділ міжнародних зв’язків запрошує взяти участь у онлайн-стажуванні організоване факультетом Наук про Освіту на базі Державного Університету у Білостоці (Польща).

 

Дати стажування: з 05 квітня до 14 травня 2021 року

 

Стажування організовано за допомогою програмного комплексу ZOOM з перекладом матеріалів та онлайн – конференцій на українську мову.

 

Запрошуємо до реєстрації на стажування: https://elpd.com.ua/stazuvania-uwb/

 

Державним Університетом у Білостоці видається сертифікат на 180 годин усім учасникам стажування..

 

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ ОРГАНІЗАТОРА ELPD EUROPEAN LEAGUE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT:

https://elpd.com.ua/stazuvania-uwb/?bx_sender_conversion_id=2332061

 

Учасники, які візьмуть участь у вищезазначеному заході, мають подати ЗВІТ до відділу міжнародних зв’язків (зразок додається).

 

Відділ міжнародних зв’язків

Про проведення Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проєктів з екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін

КОНКУРС ЗАЯВОК В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ З КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ (ERASMUS+ KA107) З УНІВЕРСИТЕТОМ ВАЛЬЯДОЛІДА, ІСПАНІЯ 2021-2022

Відділ міжнародних зв’язків повідомляє, що відкрито конкурс на академічну мобільність у навчальному році 2021-2022, спільно з Університетом Вальядоліду (Іспанія), за програмою Erasmus+ KA107.

 

Сайт Університету Вальядоліда:

http://www.uva.es/export/sites/uva/

 

Категорія учасників:

студенти (починаючи з 2-го курсу), магістри та аспіранти.

 

Кінцевий термін для подачі документів:

16 квітня, 2021 року (11:00 ранку за іспанським часом).

 

Брошура для ознайомлення з правилами участі: ТУТ

 

Перелік необхідних документів:

http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/mizhnarodne-spivrobitnytstvo/erasmus/dokumenty/

 

Тривалість та форма участі:

Студенти (Undergraduate, Master) – 5 місяців, навчання;

Аспіранти (Doctorate/PhD) – 5 місяців, навчання (за наявності наукової роботи, попередньо погодженої з Університетом-партнером)

 

Перелік доступних академічних програм:

https://uvamobplus.uva.es/publico/courses.html?lang=en

 

Учасники конкурсу мають подати заявку на стипендію через веб-сайт:

https://uvamobplus.uva.es/publico/inicio

 

Вимоги до ECTS:

Всі обрані заявники повинні виконати в університеті Вальядолід не менше 20 – 30 ECTS.  Студенти з меншою кількістю академічних кредитів не будуть обрані.  (1 ECTS = 25 академічних годин)

 

Інформація щодо ситуації з COVID-19:

Університет Вальядоліду працював протягом всього навчального року 2020-2021, і він буде продовжувати працювати у навчальному році 2021-2022.

 

Для отримання більшої інформації можете переглянути блог, щодо стипендій Erasmus+ Ka107, де висвітлено досвід учасників академічної мобільності:

https://erasmusplusuva.wordpress.com/

 

Контакти відділу міжнародних зв’язків