ЗАХОДИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З 15 – 19 СІЧНЯ 2018 РОКУ

12.01.2018

Відповідно до наказу ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» з 15.01.2018 до 19.01.2018 року будуть проведені такі лекції-тренінги:

1. «Правила роботи з електронними базами даних українських та закордонних бібліотек та баз даних Pubmed і Elsevier» (15 січня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал стоматологічного факультету) в рамках програми «Електронні та бібліографічні джерела медико-біологічної інформації» (відповідальна – завідувач бібліотеки Л.О. Матюхіна).

2. «Класифікація та характеристика статистичних клініко-епідеміологічних досліджень» (17 січня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційна аудиторія кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини (Київська міська студентська поліклініка, вул. Політехнічна, 25/29) в рамках програми «Статистичні дослідження в медицині та біології. Використання статистичних пакетів комп’ютерних програм SPSS та STATISTICA (відповідальна – завідувач кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини, д.мед.н., професор Т.С. Грузєва).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ
Рада СНТ імені О.А. Киселя