ДО УВАГИ ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР ТА ДИРЕКТОРІВ ІНСТИТУТІВ

15.01.2018
Шановні завідувачі кафедр та директори інститутів!
 
Відповідно до рішення Вченої Ради (протоколо №7 від 20.12.2017р.) та на виконання наказу №10 від 10.01.2018р. прошу Вас надати  список та електронні файли в текстовому форматі кандидатських та докторських дисертацій, що були виконані та захищені в підпорядкованих Вами підрозділах в 2017 році та не проходили антиплагіатну перевірку в НМУ імені О.О. Богомольця відповідно до термінів вказаних в наказі.
Файли подавати  до етичної комісії університету – бул. Т. Шевченка, 13, к. 101 відповідальному за антиплагіатну перевірку етичної комісії Дінцю А.В. або на електронну пошту dissertations@nmu.ua
Комісія з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень