УНІВЕРСИТЕТ ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я».

04.07.2017

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця оголошує набір студентів на 2017/18 навчальний рік для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Громадське здоров’я».

Денна форма навчання. Напрям підготовки: громадське здоров’я.
Термін навчання – 5 років.

Вступ відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО) з біології (профілюючий), української мови та літератури, фізики або хімії. Вступ абітурієнтів на пільговій основі відбуватиметься згідно з Правилами прийому до НМУ імені О.О.Богомольця у 2017 році. Тобто, якщо Ви отримали Сертифікат ЗНО, Ви можете подати документи для участі в конкурсі щодо зарахування на дану спеціальність.

Навчання забезпечує оволодіння професійними знаннями та вміннями здійснювати адміністративно-управлінську, аналітичну, експертно-консультативну, санітарно-просвітницьку, протиепідемічну, комунікативну діяльність, засвоєння знань з особливостей та закономірностей формування здоров’я населення, методів його моніторингу, аналізу та оцінки, а також факторів, що на нього впливають, принципів та функції системи охорони здоров’я, основ політики в охороні здоров’я та соціальної політики, економіки охорони здоров’я, теорії управління, засад та функцій громадської охорони здоров’я, профілактики, набуття вмінь застосування технологій управління та організації роботи у сфері громадського здоров’я.

Після закінчення навчання випускники отримують спеціальність «магістр громадського здоров’я» і можуть працювати на різних рівнях управління охороною здоров’я, обіймати посади керівників, заступників та працівників структурних підрозділів органів управління охороною здоров’я державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, їх структурних підрозділів, працівників Центру громадського здоров’я та його регіональних підрозділів, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної служби України з питань праці тощо. Бажаємо Вам, першопрохідцям даного напрямку, успіхів при вступі на нову європейську спеціальність в нашому Університеті, яка відкриває перед Вами широкі можливості для самореалізації та участі в реформуванні системи охорони здоров’я в нашій Державі.