ЩОДО ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КМУ ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

20.03.2017

1 лютого 2017 року була прийнята Постанова Кабінету міністрів України № 53 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266».

Відповідно до документа в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» замість спеціальності «Медична і психологічна реабілітація» з’явилась окрема спеціальність «Медична психологія»:

До яких наслідків призведе дане рішення:
1. Оптимізація термінології: Медична психологія – ширше поняття по відношенню до психологічної реабілітації, а психологічна реабілітація є одним з видів медико-психологічної допомоги.
2. Вдосконалення Стандарту підготовки фахівців та можливість приведення навчальної програми до Європейських та світових зразків.
3. Нормативно-правове регулювання діяльності лікаря-психолога, як представника окремої спеціальності.
4. Чітке розділення професійних компетенцій лікарів системи охорони психічного здоров’я та фахова незалежність її представників один від одного на всіх рівнях.
5. Розвиток медичної психології, можливість створення вузьких спеціалізацій і її меж та вдосконалення системи медико-психологічної допомоги та психологічної реабілітації.
6. Забезпечення доступності медико-психологічної допомоги та психологічної реабілітації усім, хто її потребує.

Деканат медико-психологічного факультету