РОЗКЛАД ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З 10 ДО 13 КВІТНЯ 2018 РОКУ

10.04.2018

Відповідно до наказу ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» з 10 до 13 квітня 2018 року будуть проведені такі лекції-тренінги:Відповідно до наказу ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» з 10 до 13 квітня 2018 року будуть проведені такі лекції-тренінги:

1. «Порядок представлення наукових робіт: оформлення, публікація, виступ, захист» (11 квітня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційна аудиторія кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини (Київська міська студентська поліклініка, вул. Політехнічна, 25/29) в рамках курсу «Статистичні дослідження в медицині та біології. Використання статистичних пакетів комп’ютерних програм SPSS та STATISTICA» (відповідальна – завідувач кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини, д.мед.наук, професор Т.С. Грузєва).

2. «Правила створення списку літературних джерел українських та іноземних авторів» (12 квітня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційна зала стоматологічного факультету) в рамках курсу «Електронні та бібліографічні джерела медико-біологічної інформації» (відповідальна завідувач бібліотеки Л.О. Матюхіна).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ
Рада СНТ імені О.А. Киселя