РОЗКЛАД ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА КВІТЕНЬ 2018 РОКУ

02.04.2018

Відповідно до наказу ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» у лютому 2018 року будуть проведені такі лекції-тренінги:

1. «Порядок представлення наукових робіт: оформлення, публікація, виступ, захист» (11 квітня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційна аудиторія кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини (Київська міська студентська поліклініка, вул. Політехнічна, 25/29) в рамках курсу «Статистичні дослідження в медицині та біології. Використання статистичних пакетів комп’ютерних програм SPSS та STATISTICA» (відпо¬ві¬дальна – завідувач кафедрою організації охорони здоров’я та соціальної медицини, д.мед.наук, професор Т.С. Грузєва).
2. «Правила створення списку літературних джерел українських та іноземних авторів» (12 квітня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал стоматологічного факультету) в рамках курсу «Електронні та бібліографічні джерела медико-біологічної інформації» (відповідальна завідувач бібліотеки Л.О. Матюхіна).
3. «Про актуальне питання трансферу технологій» (17 квітня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу) в рамках курсу «Основи патентного захисту медичної наукової інформації» (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – В.І. Селіна).
4. «Аналіз міжнародних та національних документів України у галузі біоетичної регуляції біомедичних досліджень, проблема юридичного забезпечення та імплементації» (24 квітня 2018 року, 16.00-17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу) в рамках курсу «Біоетика у теорії і практиці біомедичних досліджень та впровадженні новітніх технологій» (відповідальний – відповідальний секретар Комісії з питань біоетичної експертизи, науковий керівник школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого», доцент А.І. Єгоренков).
5. «Графічні технології в ілюструванні наукових статей та презентацій» (26 квітня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу) в рамках курсу «Правила оформлення наукових статей до публікації в Україні та в журналах, індексованих в Thomson Reuters, Scopus» (відповідальний – начальник науково-дослідної частини – Ph.D. А.В. Дінець).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ
Рада СНТ імені О.А. Киселя