РОЗКЛАД ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ

05.03.2018

Відповідно до наказу ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» у березні 2018 року будуть проведені такі лекції-тренінги:

1. «Помилки у статистичних дослідженнях: характеристика, розрахунок, оцінка, шляхи їх попередження та методи їх мінімізації» (14 березня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційна аудиторія кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини (Київська міська студентська поліклініка, вул. Полі¬технічна, 25/29) в рамках циклу «Статистичні дослідження в медицині та біології. Використання статистичних пакетів комп’ютерних програм SPSS та STATISTICA» (відповідальна – завідувач кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини, д.мед.наук, професор Т.С. Грузєва).

2. «Правила складання оглядів літератури, створення бази даних літературних джерел» (15 березня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційна зала стоматологічного факультету) в рамках циклу «Електронні та бібліографічні джерела медико-біологічної інформації» (відповідальна – завідувач бібліотеки Л.О. Матюхіна).

3. «Практичні аспекти готування заявок на конкретних прикладах різних об’єктів, яким може бути надана правова охорона» (20 березня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційна зал фармацевтичного корпусу) в рамках циклу «Основи патентного захисту медичної наукової інформації» (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – В.І. Селіна).

4. «Формулювання висновків за результатами наукової роботи» (22 березня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційна зала фармацевтичного корпусу) в рамках цикла «Правила оформлення наукових статей до публікації в Україні та в журналах, індексованих в Thomson Reuters, Scopus» (відповідальний – начальник науково-дослідної частини – Ph.D. А.В. Дінець).

5. «Використання біоетичних знань та вмінь для аналізу сучасних біомедичних проблем, на прикладі нано-медицини, проектів створення штучного інтелекту, антинаукових тенденцій» (27 березня 2018 року, 16.00-17.00, лекційна зала фармацевтичного корпусу) в рамках циклу «Біоетика у теорії і практиці біомедичних досліджень та впровадженні новітніх технологій» (відповідальний – відповідальний секретар Комісії з питань біоетичної експертизи, науковий керівник школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого», доцент А.І. Єгоренков).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ
Рада СНТ імені О.А. Киселя