РОЗКЛАД СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ КВІТНЕВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ СЕСІЇ – 2018

30.03.2018

Для участі в секційних засіданнях «Квітневої студентської наукової сесії – 2018» керівникам студентських наукових гуртків необхідно до 5 квітня 2018 року (включно) направити відповідальному викладачу на базову кафедру електронну інформацію про потенційних учасників: назву доповіді, ПІБ авторів, курс, факультет, телефон, e-mail, ПІБ наукового керівника, посаду, звання, телефон, e-mail.

Після формування списку учасників відповідальні базових кафедр направляють до 9 квітня 2018 року програму секційного засідання на електронну адресу відділу наукової роботи студентів – Цьомі Оксані Миколаївні (oksana.tsema@nmu.ua; тел.0974671987). Базові кафедри після надсилання програми можуть отримати необхідну кількість дипломів за 1, 2, 3 місце (50 відсотків від загальної кількості авторів) та сертифікати учасників у відділі наукової роботи студентів (Оксана Миколаївна (oksana.tsema@nmu.ua; тел.234 60 63).

1. Секція «Гігієна та екологія» (кафедра гігієни та екології №1), відповідальна – доцент Благая Анна Вікторівна (anna_blagaya@nmu.ua, тел.:+380503523399). Проведення секції – 26 квітня 2018 року о 16.00, кафедра гігієни та екології №1, аудиторія №18.

2. Секція «Сучасні аспекти радіології» (кафедра радіології, відповідальна – доцент Романенко Ганна Олександрівна (RomanenkoAAAA@bigmir.net, +380503127031). Проведення секції – 17 квітня 2018 року о 16.00, аудиторія №106 на кафедрі радіології у морфологічному корпусі.

3. Секція «Фармакогнозія та ботаніка» (кафедра фармакогнозії та ботаніки, відповідальна – доцент Чолак Ірина Семенівна (sophora9@gmail.com, 067-793-05-34). Проведення секції- 26 квітня о 11.00 за адресою вул. Пушкінська, 22, 2 поверх, кім. 206.

4. Секція «Внутрішня медицина» відбудеться – 20 квітня 2018 року о 10.00, за адресою вул. Шовковична, 39/1 (Олександрівська клінічна лікарня, 10 корпус (кардіологія). kafedra.intermed2@nmu.ua; доцент Прудкий Ігор Васильович (prudkiy@ukr.net, тел.: +380673213181, факс 0442551524 prudkiy@ukr.net

5. Секція «Сучасні здобутки студентської стоматологічної наукової думки-2018» відповідальний д.мед.н., доцент Сороченко Григорій Валерійович, тел.: +380667226456, grigoriy.sorochenko@nmu.ua). Проведення секції 20.04.2018 р., 10.00 конференц-зала Стоматологічного медичного центру,

6. Секція «Актуальні питання нефрології» (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2), відповідальні – доцент Кармазіна Олена Мирославівна (olena_karmazina@ukr.net, тел.: +38066-989-36-14), асистент Карпенко Олена В’ячеславівна (karpenko05.12@ukr.net, тел.: +380679677487). Проведення секції –25 квітня 2018 року, о 16.30, вул. Петра Запорожця, 26 (КМКЛ №3, лекційна аудиторія).

7. Кафедра акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О. Богомольця повідомляє, що Квітнева студентська конференція відбудеться 18 квітня 2018 року о 12.00 на базі кафедри акушерства і гінекології №3 (КМПБ №3, вул. В.Кучера,7; 4 поверх аудиторія)

8. Секція “Медична біохімія: теоретичні та клінічні аспекти” (кафедра біоорганічної та біологічної хімії, зав. кафедри, професор Гайова Людмила Володимирівна) тел.: +380677468725; biochem-nmu@ukr.net). Проведення секції – 19 квітня 2017 року.

9. Секція «Актуальні питання оперативної хірургії та топографічної анатомії» (кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії, відповідальний – к.мед.н., асистент Жебеленко Ярослав Георгійович (yaroslav.zhebelenko@nmu.ua, ohta@nmu.ua, +380977495979). Проведення секції – 23 квітня 2018 року, о 10.00, вул. Мечникова, 5 (кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії).

10. Секційне засідання «Фтизіатрія та пульмонологія» відбудеться 23 квітня о 15.00, 2-й поверх морфологічного корпусу в аудиторії кафедри анатомії .В. Петренкоvi.petrenko@ukr.net

11. Кафедра Психиатрії та наркології планує провести секційне засідання 12 квітня в 10.00 в лекційній аудиторії за адресою вул. Кирилівська, 103А, корп. 7. Відповідальний за проведення – доцент Павло Юрійович Дупленко (pavlo.duplenko@gmail.com, тел.: +30504469798)

12. Квітнева студентська наукова сесія кафедра іноземних мов 17 квітня 2018 року о 13.40. Місце: морфологічний корпус, лекційна аудиторія №4. Відповідальна за організацію і проведення заходу – викладач кафедри іноземних мов Пастухова Марина Олександрівна (Контакти: m.pastukhova@nmu.ua; (063)590-10-91)

13. Секція «Фармакологія ХХІ сторіччя. Сьогодення та погляд на майбутнє». Кафедра фармакології, дата: 25.04.2018 о 1600, м. Київ, пр.. Перемоги 34, кафедра фармакології. Покотило Оксана Анатоліївна (063)975-72-52, E-mail: ok.pokotylo@gmail.com, Сімонов Павло Вадимович мобільний телефон: (093)917-47-71.

14. Секція «Актуальні проблеми громадського здоров’я» (кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я), відповідальна – к.пед.н., доцент Донік Олена Миколаївна, тел.: +380966259774, E-mail: donnikolena@ukr.net. Проведення секції – 25 квітня 2018 року о 15.00, вул. Політехнічна, 25/29, студентська поліклініка, 7-й поверх.

15. Секція «Сучасні проблеми клінічної фармакології та фармакотерапії» (кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації, відповідальна – доцент Трофімова Тетяна Сергіївна (ostroff@ukr.net, тел.:+380507727780). Проведення секції – 24.04 початок 15.30 на Повітрофлотському проспекті.

16. Секція «Морфологія» (відповідальна – професор Сокуренко Людмила Михайлівна, тел.: +380997422303, l-sokurenko@i.ua). Проведення секції – 5 квітня 2018 року о 15.00,проспект Перемоги, 34, кафедра кафедра гістології та ембріології.

17. Секція «Клінічна імунологія, алергологія та медична генетика. Нові досягнення та перспективи» (кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики). Відповідальні: д.мед.н. Бісюк Юрій Анатолійович, bisyuk@gmail.com, к.мед.н., Мішаріна Жанна Анатоліївна (мед. генетика) jmisharina@yandex.ua, к.мед. н., асистент Плахотна Дарія Володимирівна (клін. імунологія) , тел.: +380503872860, dplakhotna@bigmir.net, Барановський Тарас (староста гуртка) +380970576719, taras.baranovskyi@gmail.com. Проведення секції – 27 квітня 2018 року о 10.00, кафедра клінічної імунології та алергології (вул. Волоська, 47, 4 поверх, лекційний зал).

18. Секція «Онкологія сьогодні: від діагностики до лікування» (кафедра онкології, відповідальний – к.мед.н. Мотузюк Ігор Миколайович, wcdseminar@gmail.com, тел.:+380677199922). Проведення секції – 24 квітня 2018 року о 10.00, клінічна база кафедри онкології НМУ – Національний інститут раку (Ломоносова 33/43, адмін. корпус, конференц-зала).

19. «In posterum» на квітневу сесію 2018 на секції «Соціально-гуманітарні дисципліни» кафедра філософії та соціології, відповідальний к.філос.н. Оксана Вікторівна Романюк тел.:+380637483009; RomanukOV@i.ua 25 квітня 2018 року о 16. 00 морфологічний корпус, 4 поверх, аудиторія 454).

20. Секція «Фізіологія» (кафедра фізіології, відповідальний – асистент кафедри фізіології Щербак Сергій Миколайович, тел.: 0444544982, 4studnmu@ukr.net. Проведення секції – 26 квітня 2018 року о 16.00, пр. Перемоги 34, морфологічний корпус, ауд. 423 кафедри фізіології.

21. Секція «Патоморфологія» (кафедра патологічної анатомії №2) квітнева студентська наукова сесія буде проводитись 26 квітня 2018 року о 16.30. Місце проведення: кафедра патологічної анатомії №2, Харківське шосе, 121, відповідальний – доцент Кузик Петро Васильович (department.pathological_anatomy2@nmu.ua, тел.:+380674366022).

Кількість секційних засідань «Квітневої студентської наукової сесії – 2018» може бути розширена. Заявки на нові засідання (щонайменше 7 доповідей на секцію), будь ласка, надсилайте завідувачу відділом наукової роботи студентів професору Пінському Леоніду Леонідовичу (Ukraine2004@yahoo.com; тел. 0952112681).

Відділ наукової роботи студентів НДЧ
Рада СНТ імені О.А. Киселя