ПАТЕНТОЗНАВСТВО В НАУКОВІЙ ОСВІТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

15.03.2017

Відповідно до наказу ректора № 711 від 09.11.2016 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» 20 березня 2017 року о 16.00 год відбудеться лекція «Практичні аспекти готування заявок на конкретних прикладах різних об’єктів, яким може бути надана правова охорона» (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – В.І. Селіна).

Місце проведення – лекційна зала фармацевтичного факультету.

Обов’язковою є участь аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів, пошукувачів, голів студентських наукових гуртків. Відбудеться реєстрація учасників.

Рада СНТ імені А.О. Киселя
Відділ наукової роботи студентів