КАФЕДРA ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ДО СВОГО 150-РІЧЧЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

03.04.2018

Кафедрa гістології та ембріології до свого 150-річчя оголошує конкурс студентських наукових робіт на історичну тематику. Тема конкурсу: «Кафедра гістології та ембріології. Мандрівка в часі»Кафедрa гістології та ембріології до свого 150-річчя оголошує конкурс студентських наукових робіт на історичну тематику. Тема конкурсу: «Кафедра гістології та ембріології. Мандрівка в часі».

Пропонуємо напрямки історичного пошуку:

• Керівники кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця та їх наукові спадкоємціКритерії оцінювання: Історична постать вченого (одного із завідувачів кафедри), географія (розповсюдженість) учнів в Україні та світі. Цікаві та невідомі факти життя та творчості одного з завідувачів кафедри та його учнів. Основні наукові здобутки і еволюція наукових досліджень учнів.

• Доля кафедри та її співробітників під час І Світової війни та революційних подій початку ХХ ст. Критерії оцінювання: презентація історичних фактів і документів стосовно діяльності кафедри та викладання.

• Кафедра під час ІІ Світової війни: робота в евакуації та в окупації. Критерії оцінювання: презентація історичних фактів і документів стосовно діяльності кафедри та викладання.

• Повернення кафедри з евакуації в ранні післявоєнні роки. Відновлення роботи в Києві. Участь викладацького складу кафедри у відновленні та розквіті медичної освіти в Києві та Україні Критерії оцінювання: презентація історичних фактів і документів стосовно діяльності кафедри та викладання.

• Методика викладання гістології в історичному аспекті від зародження кафедри до сьогоденняКритерії оцінювання: презентація знайдених матеріалів лекцій, завдань, підручників, навчальних посібників, тестів, препаратів.

• Зв’язок кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця із провідними світовими науковими школами і лабораторіями.Критерії оцінювання: інформація про стажування, читання лекцій, виконання наукових досліджень співробітниками кафедри в університетах та лабораторіях світу. Відомості про візити іноземних науковців до кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця. Конкурс буде проведено в рамках історичної секції конференції «Досягнення та перспективи сучасної гістології» 4-5 жовтня 2018 р..

Роботи будуть оцінюватися членами журі, а також усіма присутніми учасниками конференції. Вимоги до презентації: не менше 15 та не більше 30 слайдів. Час для презентації власного дослідження 15 хвилин. Результати досліджень надсилати у вигляді презентацій на електронну пошту info@histology.kiev.ua.

Дедлайн подачі презентацій 7.09.18.

Найкращі роботи будуть нагороджені грошовою премією. І місце – 1000 гривень, ІІ місце – 700 гривень, ІІІ місце – 400 гривень.