ІІ-а Всеукраїнська Універсіада з клінічної фармакології на базі НМУ імені О.О. Богомольця

17.01.2018

Кафедрою клінічної фармакології та клінічної фармації (завідувач – професор М.В. Хайтович), відділом наукової роботи студентів та Радою СНТ імені О.А. Киселя 20 – 21 березня 2018 року буде проведена ІІ-а Всеукраїнська Універсіада з клінічної фармакології на базі НМУ імені О.О. Богомольця.

В рамках заходу планується проведення: олімпіади з клінічної фармакології (індивідуальні та командні конкурси); науково-практичної конференції студентів з актуальних проблем клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії. Учасники (до 5-и студентів від університетів України) зможуть взяти участь у всіх або окремих конкурсах і/або науково-практичній конференції. Переможці та призери будуть нагороджені почесними дипломами та цінними подарунками.

Інформацію про учасників (додаток 1) та тези доповідей (додаток 2) просимо направляти до 25 лютого 2018 року за адресою (mykola.khaitovych@nmu.ua).

Додаток 1

Анкета

Учасника ІІ Всеукраїнської Універсіади з клінічної фармакології (Київ, 2018 рік)

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________________ _______________________________________________________________________

Вищий навчальний заклад ________________________________________________

Факультет _____________________________ Курс ___________ Група __________

Науковий керівник (викладач) який підготував до універсіади (ПІП, посада, науковий ступінь, вчене звання) __________________________________________ _______________________________________________________________________

E-mail ______________________ Телефон _____________________________

Планую взяти участь у індивідуальному конкурсі, у командному конкурсі, у науково-практичній конференції (необхідне підкреслити)

Додаток 2

Правила оформлення тез доповіді:

Текст готується в текстовому редакторі «Word» шрифтом «Time New Roman Cyr» (12 кегль) через 1 інтервал. Поля: верхнє та нижнє – по 25 мм, праве – 15 мм, ліве – 35 мм. Обсяг тез – до 1 сторінки. Текст повинен містити УДК. Нижче розмістити (українською та англійською мовою) назву тез, ініціали та прізвище авторів, найменування вищого навчального закладу, кафедри, в дужках указати вчене звання, ініціали та прізвище наукового керівника.

Основний текст (українською або англійською мовою) друкується через 1 інтервал і повинен бути структурований, містити вступ, мету роботи, матеріали та методи, результати, висновки. Необхідно вказувати достовірність результатів дослідження.

Приклад оформлення тез

 

АНТИОКСИДАНТНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ

ANTIOXIDANT PREVENTION OF DIABETIC CARDIOMYOPATHY

Ситник І.М./ Sytnik I.

Науковий керівник:

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

м. Київ, Україна

Актуальність. Серцево-судинні ускладнення часто є причиною смертності при цукровому діабеті (ЦД) 1-го типу. Частота летальності від серцевої недостатності коливається

Малюнки, таблиці, список літератури не допускаються.

Тези будуть опубліковані в Українському науково-медичному молодіжному журналі (Ukrainian Scientific Medical Youth Journal).

Від одного автора буде опубліковано не більше 3 тез. Матеріали перед допуском до друку будуть перевірені за допомогою антиплагіатної програми.

Тези підготовлені з порушенням вимог до друку не допускатимуться.

 

За додатковою інформацією можна звертатись до відділу студентської науки НМУ імені О.О. Богомольця (т. 0952112681, професор Л.Л. Пінський) або за електронною адресою: vladislav.polovinka@nmu.ua.

 

 

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

Відділ наукової роботи студентів НДЧ

Рада СНТ імені О.А. Киселя