ЧЕРГОВІ ЛЕКЦІЇ ЦИКЛУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ

20.03.2017

Відповідно до наказу ректора № 711 від 09.11.2016 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету»:

20 березня 2017 року о 16.00 відбудеться лекція «Практичні аспекти готування заявок на конкретних прикладах різних об’єктів, яким може бути надана правова охорона» (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – В.І. Селіна).

Місце проведення – лекційна зала фармацевтичного факультету.

22 березня 2017 року о 16.00 відбудеться лекція «Формулювання висновків за результатами наукової роботи» (відповідальний – начальник науково-дослідної частини – Ph.D. А.В. Дінець).

Місце проведення – лекційний зал фармацевтичного факультету.

Обов’язковою є участь аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів, пошукувачів, голів студентських наукових гуртків.

Рада СНТ імені О.А. Киселя
Відділ наукової роботи студентів