АНОНС: НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЕКОЛОГІЧНІ ТА ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ”

14.05.2018

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас 16 травня 2018 року взяти участь у роботі науково-практичної  конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини», яка внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України, що проводиться на базі Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, пр. Перемоги 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія №2).

Головна мета конференції полягає у формуванні міждисциплінарних багаторівневих зв’язків екології та профілактичної медицини як складової системи громадського здоров’я, розуміння парадигми еколого-гігієнічних взаємин, направлених на зміцнення здоров’я людини через його соціальні, економічні, детермінанти, включаючи не лише питання безпеки харчових продуктів, умов праці та способу життя, профілактики інфекційних і неінфекційних хвороб але й задоволення його соціальних, культурних та інформаційних потреб.

Голова організаційного комітету:

АМОСОВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України.

Заступники голови організаційного комітету

НИКИТЮК ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

Проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України.

СЕРГІЙ ТИХОНОВИЧ ОМЕЛЬЧУК

Директор Інституту гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України.

На конференції будуть розглянуті такі питання:

  1. Еколого-гігієнічні питання збереження здоров’я та забезпечення повноцінного життя людей за умов сучасного застосування хімічних речовин у сільському господарстві, на виробництві, у побуті.
  2. Питання гігієнічної та екологічної оцінки факторів ризику фізичної, хімічної і біологічної природи їх гігієнічної регламентації, моніторингу і вивчення впливу на здоров’я людини та довкілля.
  3. Удосконалення критеріїв гігієнічної та екологічної оцінки факторів ризику фізичної, хімічної і біологічної природи.
  4. Проблеми профілактики захворювань у суспільстві з високим рівнем урбанізації.
  5. Сучасні технології застосування хімічних речовин у сільському господарстві, на виробництві, у побуті направлені на збереження здоров’я та забезпечення повноцінного життя людей.
  6. Біологічна безпека та біологічний захист у медичній галузі, промисловості, сільському господарстві та побуті.
  7. Методи ідентифікації та оцінки полютантів у повітрі, воді, грунті, харчових продуктах та розрахунків індивідуального, сумарного та популяційного ризиків.
  8. Медичні та екологічні аспекти оцінки впливу бойових дій та надзвичайних ситуацій на здоров’я населення та стан довкілля.

Форми участі у конгресі:

  1. Усна доповідь

Регламент: доповідь – 7 хвилин, обговорення – 3 хвилини.

  1. Стендова презентація.

Регламент – 5 хвилин.

Розмір постеру: 70 см х 100 см.

Планується видання матеріалів конференції: всі подані тези будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Тези доповідей на конференцію просимо надати в електронному вигляді за електронною адресою: donata2007@ukr.net до 25.04.2018.

Адреса для листування: Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 34, тел./факс 456 10 68.

 Телефони для довідок:

Заступник голови організаційного комітету, директор Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця, професор С.Т. Омельчук, тел. 0679009013

Координатори конференції:

Завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини, д.мед.н., доцент А.М. Гринзовський, тел.0503876426

Доцент кафедри гігієни та екології №1, д.мед.н., доцент Вавріневич О.П., тел. 0939437473

Відповідальний секретар конференції Пересунько Н.М, тел. 0676939558, електронна адреса: donata2007@ukr.net

Програма науково-практичної конференції з міжнародною участю ЕКОЛОГІЧНІ ТА ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ