26-27 квітня відбудеться IІІ науково-практична конференція УАСО з міжнародною участю

29.03.2023

26-27 квітня 2023 року відбудеться IІІ науково-практична конференція УАСО з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців із стоматології в екстремальних умовах сучасності». Організатори заходу – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та Українська Асоціація стоматологічної освіти.

Конференція є заходом безперервного професійного розвитку (БПР) медичних і фармацевтичних працівників, проводиться з метою підвищення рівня компетентності науково-педагогічних працівників закладів медичної освіти, здобуття нових знань з питань організації, методики професійної підготовки майбутніх стоматологів.

Основні програмні питання:

– Професійна підготовка фахівців із стоматології в Україні та зарубіжних країнах: гармонізація програм для інтеграції в міжнародний освітній простір.

– Освітній процес в умовах епідемічних загроз і військового стану. Дистанційна технологія навчання: актуальні технології викладання базових, природничих, клінічних дисциплін та наукова діяльність. Оцінка освітнього результату, самооцінка студентами власних досягнень. Підготовка іноземних громадян: проблеми і шляхи їх вирішення.

– Міжнародний науковий інформаційний простір для студентів та науковців: методичні підходи до отримання інформації з наукових джерел, потенціал е-бібліотеки в екстремальних умовах сьогодення.

– Академічна мобільність студентів і викладачів, як чинники підвищення якості підготовки майбутніх лікарів в екстремальних умовах. Упровадження принципу академічної мобільності, підвищення конкурентоздатності випускників та інтеграції до європейського професійного простору.

Зареєстровані учасники, які прослухають доповіді, заповнять форму оцінювання і нададуть щонайменше 60% правильних відповідей на підсумкові тестові завдання множинного вибору, отримають сертифікат з 10 балами БПР для врахування його при атестації на присвоєння/підтвердження лікарської категорії відповідно до положень наказу МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446 (зі змінами).

Детальна інформація про Конференцію, форма реєстрації доступні на сайті УАСО, за телефонами: 067-466-87-85, 067-401-96-62

Zoom link для учасників буде повідомлено додатково.

 

За інформацією організаторів