НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Лікувально-консультативна робота

Відповідальний за лікувально-консультативну роботу на кафедрі нейрохірургії – доцент кафедри нейрохірургії, к.мед.н. доцент Троян Олександр Іванович.

Контакти: +38(044)4861253 (кафедра); +38(067) 9739452

E-mail: olexandrtr@gmail.com

Клінічна база кафедри – Державна установа Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України.

Адреса клінічної бази: м. Київ – 04050, вул. Платона Майбороди, 32, 1 корпус, другий поверх

Перелік нових методів лікування і діагностики:

 • Відновлення функції малогогомілкового нерва після тяжких травматичних ушкоджень нижньої кінцівки.
 • Лікування невропатичного болю методом транскраніальної магнітної стимуляції.

За участі співробітників кафедри розроблено та вдосконалено клінічні протоколи:

 1. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із позамозковими базальними та конвекситальними супратенторіальними пухлинами мозкових оболонок (менінгіомами).
 2. Локальний клінічний протокол (високоспеціалізованої) медичної допомоги та реабілітації по діагностиці і лікуванні хворих з позамозковими і внутрішньомозковими пухлинами головного мозку.
 3. Клінічний протокол (високоспеціалізованої) медичної допомоги та реабілітації по діагностиці і лікуванні хворих з позамозковими пухлинами головного мозку.
 4. Клінічний протокол надання (високоспеціалізованої) медичної допомоги по діагностиці та лікуванні хворих з позамозковими пухлинами, що поширюються за межі мозкового черепа (інтра-екстракраніальним та екстра-інтракраніальним поширенням).
 5. Удосконалення клінічних протоколів лікування травматичних ушкоджень периферичних нервів.
 6. Удосконалення протоколів лікування тяжкого невропатичного болю.

 

Перспективні напрямки розвитку лікувально-діагностичної роботи кафедри нейрохірургії:

 • Вдосконалення методів діагностики ушкоджень і захворювань периферичних нервів із застосуванням МРТ і УЗДГ.
 • Розширення хірургічних методів відновлення тяжких ушкоджень нервів при великих дефектах.
 • Удосконалення хірургічної тактики при вогнепальних ушкодженнях периферичних нервів, ускладнених больовими синдромами;
 • Cтимуляція регенерації нервів у п/о періоді.
 • Реконструктивна хірургія при тяжких ушкодженнях спинного мозку.
 • Вдосконалення методів хірургічного лікування больових синдромів.
 • Розвиток електростимуляційних методик в тому числі глибинної стимуляції структур головного мозку, стимуляція vagus при епілепсії.
 • Впровадження інтраопераційного моніторингу структур нервової системи.
 • Ультразвукова діагностика ушкоджень периферичних нервів, відеоархівування оперативних втручань.

 

Завідувач кафедри, академік НАМН та член-кор. НАН України, д.мед.н, професор Цимбалюк В.І., д.мед.н., доцент Медведєв В.В., к.мед.н., доцент Лузан Б.М., к.мед.н., доцент Марущенко М.О., к.мед.н. Дмитерко І.П. мають вищу кваліфікайну категорію за фахом «нейрохірургія», асистент Молотковець В.Ю. – першу категорію за фахом «нейрохірургія».

 

Співробітники кафедри, які є членами експертних комісій МОЗ України, НАМН тощо.

Цимбалюк В.І. – Начальник оперативного штабу НАМН по наданню допомоги постраждалим на Сході України, член комітету та голова секції „Медицина” Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член наукового комітету при Кабінеті Міністрів України, член Вченої Ради та член спеціалізованої Вченої Ради ДУ Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України.

 

Співробітниками кафедри щорічно виконується в середньому 350-380 оперативних втручань, проводиться 2000-2500 консультацій хворих із різноманітною нейрохірургічною патологією, як на клінічній базі кафедри -ДУ Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України, так і в інших медичних установах Києва.

У навчальному процесі кафедра використовує лікувально-діагностичне обладнання та устаткування, що належить клінічній базі кафедри (ДУ Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України).

На кафедрі є набір симуляційних муляжів для проведення люмбальної пункції та первинної обробки ран верхньої кінцівки, що активно використовується під час засідань студентського наукового гуртка та практичних занять з інтернами кафедри.