НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЮВІЛЕЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГ ПРОФЕСОРА ТАРАСА ДЕНИСОВИЧА НИКУЛИ

12.01.2016

12 січня 2016 р. у Національній науковій медичній бібліотеці України  відбулася презентація ювілейного двотомника мемуарів професора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Тараса Денисовича Никули –  Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка Академії наук вищої освіти України, Української академії наук, Нью-Йоркської академії наук, почесного академіка Української медичної стоматологічної академії,старшого члена Європейських асоціацій (ренальної, діалізу і трансплантації), члена Дослідницької академії Міжнародного біографічного центру (Кембридж, Анґлія). Ювіляра прийшли привітати його земляки, учні, колеги та друзі.

Через призму життя Тараса Денисовича та його родини промайнула миттєвостями складна історії всієї країни. На долю хлопчини з Буковини випали непрості випробування: роки вимушеної розлуки з татом, тавро сина «ворога народу», тяжка хвороба матері, смерть татового молодшого брата як воїна УПА, заслання багатьох родичів до Сибіру, конфіскація майна. Все це формувало характер – наполегливість, толерантність, полікультурність і взаємоповагу.

У 1951 р. закінчив Банилівську неповно-середню школу, а в 1954 р. − Вижницьку середню школу № 1 імені Ю. Федьковича. Потім навчався на лікувальному факультеті Чернівецького державного медичного інституту, який закінчив з відзнакою в 1960 р.

З 1965 р. Тарас Денисович Никула –  у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, в якому пройшов шлях від клінічного ординатора терапевтичної кафедри до завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 (1988-2014 рр.). У 1986-1998 рр. виконував обов’язки проректора, його заступника з навчальної та наукової роботи.

У 1969 р. Т.Д. Никулі присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук, а в 1984 р. – доктора медичних наук; у 1977 р. присвоєно вчене звання доцента, а в 1988 р. – професора.

Діапазон його творчих зусиль –  55 наукових напрямків, зокрема він вперше розробив спосіб програмної дієтотерапії для кожної клінічної групи хворих з використанням нових оригінальних варіантів малобілкових дієт і модифікованих національних страв.

Тарас Денисович є автором понад 950 опублікованих наукових праць, у тому числі 75 книг, які були представлені на окремій виставці.
Вчений створив школу терапевтів-нефрологів: підготував 4 докторів та 21 кандидата медичних наук, а також 8 магістрів медицини. Більшість викладачів очолюваної ним кафедри – його учні.

 

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця