НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ТРИДЦЯТЬ СЬОМІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

28.05.2015

Щовесни в морфологічному корпусі  Університету проходять читання  пам’яті видатного вченого  О.О. Богомольця. Кожна така подія, а цього року вона 37-а, є знаковою для нашого вишу.  Адже навколо цих читань гуртуються відомі науковці, які мають вагомі творчі здобутки в галузі  патоморфології і патофізіології.

У президії – ректор Університету Катерина Амосова, правнучка академіка, народний депутат України, член Наглядової ради Університету Ольга  Богомолець, директор Інституту медицини праці НАМН академік Юрій Кундієв, віце-президент НАМН, завідувач кафедри нейрохірургії, академік Віталій Цимбалюк, завідувач кафедри гістології та ембріології, проф. Юрій Чайковський.

Вступне слово виголосила Катерина Амосова, яка запевнила присутніх, що колектив НМУ продовжує  справу академіка О. О. Богомольця і своїми досягненнями та науковими доробками доводить, що гідно несе ім’я великого вченого. Підтвердженням цього є відкриття НДІ експериментальної та клінічної медицини, якій стане центром подальшого розвитку ідей О. О. Богомольця.

Ольга Богомолець подякувала колективу Університета, зокрема  кафедрі патофізіології (завідувач – проф. М. Кришталь), що виступила організатором читань, і наголосила на тому, що медичний заклад для їхньої родини не лише пов’язаний з ім’ям її прадідуся, але й інші члени родини долучилися до справ Університету: «Я ще малою дівчинкою приходила на Читання, і ще тоді увібрала в себе атмосферу цього храму науки, а згодом і сама вирішила піти по шляху свого славного предка».

З доповіддю виступив перед слухачами проф. Ю. Чайковський, який поділився результатами останніх наукових досліджень у вивченні процесів регенерації периферійної нервової системи. Наступні доповідачі акцентували увагу на актуальності цієї проблеми у зв’язку з подіями на сході країни. Характер поранень сучасної війни свідчить про те, що вражається периферійна нервова система і потрібно шукати шляхи відновлення її функцій.

 

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця