НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІВРОБІТНИКИ НМУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНГРЕСІ "ОНКОЛОГІЯ В ЕРУ БІОМАРКЕРІВ" В ПОЛЬЩІ

09.11.2015

3-7 жовтня 2015 р. в м. Закопане (Польща) відбувся 42-й щорічний Конгрес Міжнародної спілки онкологів та біомаркерів “Онкологія в Еру Біомаркерів” (ISOB), участь у якому, за підтримки Відділу міжнародних зв’язків НМУ, взяли науковці НМУ Р. І. Верещако, д.м.н., завідувач кафедри онкології та А. В. Дінець, Ph.D., асистент кафедри хірургії №4 (зав. кафедрою, професор В.Г. Мішалов). 

Професор Р. І. Верещако  виступив з доповіддю про біомаркери раку молочної залози, а асистент А. В. Дінець – з доповіддю про результати протеомного досліження-ідентифікації діагностичних маркерів кістозного папілярного раку щитоподібної залози, що було виконане в рамках спільного проекту з Каролінським Інститутом (Швеція). 

42-й щорічний Конгрес ISOB мав акредитацію European Union of Medical Specialists та American Medical Association для нарахування CME кредитів – що застосовується при атестації клінічних кадрів закордонних лікувальних установ. Наукова програма конгресу була представлена доповідями всесвітньо відомих у цій галузі науковців з провідних лабораторій та університетських клінік Європи, Північної Америки, Азії. У доповідях представили результати досліджень щодо новітніх молекулярних, генетичних та епігенетичних біомаркерів, що мають високий потенціал або вже залучені до діагностики злоякісних пухлин, а також диференціальної діагностики.

Протягом конгресу розглянули всі аспекти фундаментальних, трансляційних та клінічних досліджень, пов’язаних з біомаркерами злоякісних пухлин. Усього було проведено 18 сесій, під час яких розглядались суперечливі питання онкології або нещодавні відкриття біомаркерів пухлин. Було представлено 75 постерних та 100 усних доповідей, серед яких варто виокремити дослідження, що презентували новітні, ще неопубліковані результати. 

Також під час конференції відбулась сесія IncoNet EaP проекту Східного Партнерства ЄС, що бере участь в залученні академічних установ до проекту “Горизонт 2020” – нової програми ЄС з досліджень та іновацій. До порядку денного сесії IncoNet EaP внесені доповіді фахівців-онкологів з Вірменії, Грузії, Молдови, Білорусі, Азербайджану.

Науковці з НМУ імені О.О.Богомольця були єдиними представниками від України на цьому заході. Усі доповіді на сесії IncoNet EaP проекту Східного Партнерства ЄС супроводжувалися дискусією щодо методологічних аспектів та фундаментальних даних, а також клінічного значення результатів досліджень. Координатор IncoNet EaP проекту Східного Партнерства ЄС в Польщі Ewa Szkiladz у своїй презентації доповіла про перспективи участі в Горизонті – 2020 та про сприяння цій участі організації IncoNet EaP, представництво якої є також в Україні.

Доповідь А.В. Дінця, Ph.D., була відзначена Призом за кращу усну доповідь, дискусію та дизайн дослідження (Young Scientist Merit Award) серед молодих вчених, які представляли результати досліджень на конгресі.

 

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

 

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця