НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Наукові журнали

Наукові видання Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

 

 

Біль, знеболення  і інтенсивна терапія

Засновники: Громадська організація «Асоціація Анестезіологів України», Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Головний редактор: Кучин Юрій Леонідович, д.мед.н., професор, ректор НМУ імені О. О. Богомольця.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, Категорія “Б”.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print)

DOI 10.25284/2519-2078.

Сайт http://jpaic.aaukr.org

 

Засновник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

Головний редактор: Земсков Сергій Володимирович, д.мед.н., професор, проректор з наукової роботи та інновацій НМУ імені О. О. Богомольця,

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, Категорія “Б”.

Видання зареєстроване у міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах: Реєстраційна агенція Crossref (doi prefix 10.32345), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus International,  Google Scholar, ResearchBib, UlrichsWeb,WorldCat.

Мова видання: українська, англійська, російська

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2664-472X (Print); ISSN: 2664-4738 (Online)

DOI (prefix: 10.32345)

Сайт: https://msu-journal.com/

 

Засновник:  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Головний редактор: Земсков Сергій Володимирович  д.мед.наук, професор, проректор з наукової роботи та інновацій НМУ імені                      О. О. Богомольця.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук Категорія “Б”.

Видання зареєстроване у міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, UlrichsWeb WorldCat.

Мова видання: українська, англійська, російська

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN: 1996-353Х, ISSN: 2311-6951

Сайт:  http://mmj.nmuofficial.com

 

Засновники: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

Головний редактор: Мельник Володимир Степанович, д.мед.н., професор, професор кафедри неврології НМУ імені О. О. Богомольця

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, Категорія “Б”. Видання зареєстроване у міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Мова видання: українська, англійська, російська

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN: 1998-4235 (Print), 2522-1183 (Online)

DOI: 10.30978/UNJ

Сайт: ukrneuroj.com.ua

 

Засновники: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Головний редактор: Петренко Василь Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О. О. Богомольця.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, Категорія “Б”.

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Мова видання: українська, англійська, російська

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online).

DOI: 10.30978/TB

Сайт: tubvil.com.ua

 

Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Українська асоціація лікарів­-дерматовенерологів і космето-логів, Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Головний редактор: Денисенко Ольга Іванівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету.

Мова видання: українська, англійська, російська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, Категорія “Б”.

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 1727-5741 (Print), 2522-1035 (Online).

  DOI: 10.30978/UJDVK.

  Сайтujdvc.com.ua

 

Засновник видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Головний редактор: Мойсеєнко Валентина Олексіївна, д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О. О. Богомольця.

Мова видання: українська, англійська

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, Категорія “Б”.

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах Science Index, Google Scholar, Research Gate

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2707-9198

DOI: 10.37321.

Сайт:  https://apn.co.ua

 

Психосоматична медицина та загальна практика

електронний медичний журнал із відкритим доступом.

Засновник: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

Головний редактор: Чабан Олег Созонтович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри психосоматичної медицини і психотерапії НМУ імені О. О. Богомольця

Журнал включено до Переліку електронних наукових фахових видань України з медичних наук, Категорія “Б”.

Видання зареєстроване у міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Crossref, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Мова: українська, англійська

Періодичність виходу: 4 рази на рік,

ISSN: 2519-8572

Сайт: http://e-medjournal.com

 

Засновники: МОЗ України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ВГО “Асоціація травматологів-ортопедів України”

Головний редактор: Бур’янов Олександр Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця

Галузь науки: медичні науки

Журнал зареєстровано в міжнародній наукометричній базі Google Scholar

Мова: українська, англійська, російська

Періодичність виходу: 2 рази на рік

ISSN 2307-504X

Сайт: http://www.kaftravm.com.ua

 

Засновник: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ТОВ «Юнімед»

Шеф-редактор: Неспрядько Валерій Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця

Мова: українська, російська

Періодичність виходу: щоквартально

Сайт: https://ortoline.com.ua

 

Засновники видання: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, УП «Профессиональные издания», Беларусь.

Головний редактор: Голубовська Ольга Анатоліївна д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ імені                            О. О. Богомольця.

 Мова видання: російська, англійська

Журнал включено до «Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований» та зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, РИНЦ, East View, IPRbooks.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2306-8787 (Print), 2414-360Х (Online).

Сайт: https://infecto.recipe.by

 

Засновники видання: УП «Профессиональные издания» Беларусь, ОО «Белорусская ассоциация  хирургов»

 Головний редактор в Україні: Дронов Олексій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О. О. Богомольця Мова видання: російська, англійська.

Журнал включено до «Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований»  та бази даных EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2226-5384 (Print), 2414-1992 (Online).

Сайт: https://rz.recipe.by

 

Засновники видання УП «Профессиональные издания», Беларусь.

Головний редактор в Україні: Венцківська Ірина Борисівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 НМУ імені О. О. Богомольця

Мова видання: російська, англійська.

Журнал включено до «Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований» та бази даних East View, IPRbooks.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2226-5384 (Print), 2414-1992 (Online).

DOI: 10.30978/UJDVK.

Сайт: https://rz.recipe.by

 

Засновник видання: ТОВ «Видавничий дім Медкнига».

Видається за наукового сприяння Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В.о. Головного редактора: д.мед.н., професор Катеринчук І.П. (Полтава).

 Мова видання: українська, англійська.

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, elibrary.ru

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2413-5461

Сайт: https://www.plr.com.ua

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ, ГОЛОВНИМИ РЕДАКТОРАМИ ЯКИХ Є СПІВРОБІТНИКИ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

 

Засновники видання: Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів

Головний редактор: Чайковський Юрій Богданович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 Мова видання: українська, англійська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, Категорія “А.

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Web of Science, Index Copernicus,  Google Scholar, Ulrich’s  WEB, CrossRef, WorldCat

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2079-8334(Print), 2412-9348 (Online).

DOI: 10.26724
Сайт: https://womab.com.ua

 

Засновники видання: УП «Профессиональные издания» (Беларусь), Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (Україна).

Головний редактор в Україні: Скрипник Римма Леонідівна, д.мед.н., професор, проректор НМУ імені О. О. Богомольця.

Мова видання: російська, англійська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, Категорія “А.

Журнал включено до «Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований» та баз даних Scopus, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2226-0803 (Print), 2414-3642 (Online).

Сайт: https://glaz.recipe.by