Інформація про бібліотеку НМУ імені О.О.Богомольця

Історія

Бібліотека Національного медичного університету імені О.О.Богомольця заснована в 1841 році як бібліотека медичного факультету Київського університету Святого Володимира на базі фондів Віленської (Вільнюської) медико-хірургічної академії. Це були навчальні посібники необхідні для читання лекцій, серед них також були книги з фізики та хімії.

Бібліотека Університету була доступна для всіх, але для студентів існував особливий студентський відділ, який поповнювався із спеціальних коштів Університету.

В цьому ж році за ініціативою студента О.А. Киселя, майбутнього видатного педіатра, було організовано «Клиническое общество студентов – медиков» і засновано студентську бібліотеку.

В перший рік свого існування бібліотека нараховувала 130 книг.

1907 рік – бібліотека обслуговує жіночі медичні курси.

1916 рік – бібліотека працює в складі Жіночого медичного інституту.

В 1920 році, після об’єднання медичного факультету Київського університету з жіночим медичним та зуболікувальним інститутом, бібліотека студентів – медиків функціонувала при касі взаємодопомоги. До 1927 року бібліотека нараховувала 16000 книг.

В 1929 році вона набуває статусу бібліотеки Київського медичного інституту з книжковим фондом більш ніж 100 000 примірників.

До 1941 року бібліотека налічувала майже 300 000 книг та періодичних видань, але в часи німецько-фашистської окупації майже всі вони були варварськи знищені. Лише невелика частина книг була евакуйована з інститутом. Після повернення в лютому 1944 року було привезено всього 8 500 книг, головним чином це були підручники. Відразу почалася робота по поповненню фонду інститутської бібліотеки: надходили книги із інших бібліотек, в тому числі приватних, букіністичних магазинів і ін.

В 1945 році бібліотека нараховувала 60 000 книг та періодичних видань, але це не задовольняло потреб студентів та професорсько-викладацького складу.

Починаючи з 1947 року бібліотека систематично збирає матеріали з бібліографії: історії вітчизняної медицини, праці наукових співробітників КМІ, навчально-методична робота вузу.

В 1954 році було створено філіал бібліотеки з фондом більш як 50 000 книг в новому морфологічному корпусі для студентів 1-2 курсів всіх факультетів і співробітників 12 теоретичних кафедр.

В 1955 році бібліотека приєднала до свого фонду 65-тисячний фонд стоматологічного інституту, який увійшов до складу Київського медичного інституту. Читачів обслуговували 5 функціональних відділів.

В 1957 році загальний фонд бібліотеки складав 348 000 примірників літератури. А вже в 1965 році – 400817 примірників книг та періодичних видань. Фонд дисертацій, захищених в інституті, в повоєнні роки складав 1153 одиниці.

До 1983 року бібліотека знаходилась у будинку сучасного музею історії медицини. А в 1983 році бібліотека була розташована по вул.Зоологічній, 1 в приміщенні стоматологічного корпусу, відділ обслуговування навчальною літературою – в приміщенні фізико – хімічного корпусу.

З 1992 року бібліотека є підрозділом Українського державного медичного університету імені О.О.Богомольця. Сучасна назва – бібліотека Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з 1995 року.

Бібліотечний фонд багатогалузевий, загальна кількість складає понад 686 000 прим. книг та періодичних видань, близько 436000 вітчизняних та 222000 іноземних книг, в тому числі:

 • 290000 прим. навчальної літератури,
 • 248000 прим. медичної літератури,
 • 34000 прим. літератури по суміжних дисциплінах,
 • 29000 прим. суспільно-політичної літератури,
 • 32000 прим. художньої та іншої літератури,
 • 35000 прим. вітчизняних та 12000 прим. іноземних журналів.

Дисертаційний фонд налічує близько 5 000 примірників.

Протягом навчального року за єдиною реєстраційною картотекою обслуговується понад 15000 читачів, яким видається близько 653000 прим. літератури, відвідуваність складає понад 260000. Щорічно бібліотека організовує понад 80 інформаційно-масових заходів.

Читачі бібліотеки обслуговуються на 5 –х абонементах (навчальної, наукової, суспільно-політичної та художньої літератури), в інформаційно-бібліографічному відділі та у бібліотечному комплексі з двома читальними залами та конференц-залою.

За єдиним читацьким квитком право користування бібліотекою мають студенти всіх форм навчання, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники підрозділів університету; викладачі та учні ліцею при наявності угоди про співробітництво з НМУ та бібліотекою.

Всі підрозділи бібліотеки проводять відповідну інформаційну, бібліографічну, дослідну, наукову, методичну роботу на допомогу професорсько-викладацькому складу, науковцям, студентам, аспірантам та іншим категоріям працівників університету.

Традиційними стали щомісячні виставки нових надходжень. Щоквартально видається «Бюлетень нових надходжень літератури до бібліотеки НМУ». У книжковому фонді зберігаються рідкісні та цінні видання з середини XIX до першої половини XX сторіччя.

Діє система традиційних каталогів та картотек. Довідково-пошуковий апарат складається з алфавітного та систематичного каталогів, а також ведуться картотеки : періодичних та продовжуючих видань, дисертацій та авторефератів дисертацій. Крім того, постійно поповнюються бібліографічні картотеки:

 • систематична картотека статей;
 • труди вчених НМУ;
 • навчально – методична робота вузу;
 • персоналії;
 • Болонська Декларація в системі вищої освіти і науки в Україні тощо.

Бібліотека має доступ до мережі Інтернет та обладнана сучасною комп’ютерною технікою. Комп’ютерний парк бібліотеки налічує 68 одиниць. Читачі бібліотеки мають змогу користуватися віддаленими інформаційними ресурсами: каталогами великих бібліотек України та зарубіжних країн, базами даних тощо.

З 2010 року бібліотекою створюються електронний каталог та власні електронні бази даних. З 2014 року бібліотека працює в програмі Ірбіс64.

Перспективним напрямом діяльності бібліотеки є автоматизація та комп’ютеризація бібліотечних процесів, впровадження новітніх інформаційних технологій, продовження створення системи бібліографічної бази даних, організації процесу доставки інформації в електронній формі; наповнення web – сайту бібліотеки та його розділів : «Аналіз бібліотечного фонду», «Електронний каталог», «План просвітницьких заходів бібліотеки», «Новини», «На допомогу студенту, викладачу» та ін., сторінки у Facebook – новинами з життя бібліотеки.

Попереду багато цікавих задумів, адже задоволення інформаційних потреб користувачів – першочергове завдання бібліотеки НМУ.