Правила підготовки матеріалів для сайту

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ
для розміщення на офіційному веб-сайті
Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця

Загальні положення

 • Персональний перелік відповідальних за інформаційні ресурси офіційного веб-сайту Університету (nmuofficial.com) визначається Наказом Ректора.
 • Керівники структурних підрозділів Університету призначають відповідальних за постійний моніторинг та актуалізацію (регулярне оновлення) інформації щодо напрямків діяльності підпорядкованих структурних підрозділів на офіційному веб-сайті Університету.
 • Інформація для розміщення на офіційному веб-сайті Університету приймається: (а) від керівників структурних підрозділів; (б) від призначених відповідальних осіб (потребує письмового підтвердження призначення від керівника структурного підрозділу із зазначенням контактної інформації відповідальної особи).
 • За зміст опублікованих на офіційному веб-сайті Університету матеріалів відповідальність несе той структурний підрозділ який їх готував і передавав для оприлюднення.
 • Інформація для розміщення на сайті має бути надана двома мовами: українською (повна версія) та англійською. Переклад здійснюється структурним підрозділом (кафедрою, відділом, тощо), який надає інформацію для розміщення на сайті.
 • Інформація на офіційному веб-сайті Університету має бути приведена у відповідність до Типової структури розділів сторінки кафедри або відділу.
 • Відповідальність за недостовірне, несвоєчасне або неякісне представлення інформації (у т.ч. із орфографічними або пунктуаційними помилками) на сторінках офіційного веб-сайту Університету несуть керівники відповідних структурних підрозділів та відповідальний співробітник відповідного підрозділу, який безпосередньо готує інформацію до оприлюднення на сайті.
 • Забезпечення функціонування сайту покладається на відділ комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти (ВКТНДО) і адміністратора сайту та координується першим проректором з науково-педагогічної роботи.
 • ВКТНДО і адміністратор сайту здійснюють консультування співробітників структурних підрозділів, відповідальних за моніторинг та актуалізацію інформації на офіційному веб-сайті Університету. Питання із зазначенням контактної інформації відправника надсилати на електронну адресу site@nmu.ua .

 

Умови публікації інформації на сайті

 • Всі матеріали надсилаються в електронній формі на адресу site@nmu.ua
 • Для інформаційних сторінок необхідно вказати адресу веб-сторінки, на якій необхідно розмістити інформацію, та назву сторінки.

Наприклад: Кафедра акушерства і гінекології №1, Навчально-методична робота:  https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-akusherstva-i-ginekologiyi-1/navchalno-metodychna-robota/

 • Для розміщення інформаційних матеріалів на сайті їх необхідно надсилати: текстові – у форматі *.doc, *.docx , графічні – у форматі *.jpg, відеоматеріали – посилання на відео файл на www.youtube.com.
 • За умови виправданої необхідності допускається надсилання файлів інших форматів (наприклад, *.pdf або *.ppt). Файли *.pdf та *.ppt не форматуються і розміщуються “як є” для завантаження по відповідним посиланням.
 • В темі листа має бути чітко зазначена назва структурного підрозділу.
 • В листі (або окремому прикріпленому файлі) мають бути викладені чіткі пояснення для системного адміністратора щодо особливостей розміщення надісланих інформаційних матеріалів на веб-сторінці (назва структурного підрозділу, адреса цільової сторінки сайту, наявність підрозділів, послідовність, розташування заголовків, інформаційних блоків, фотографій тощо).
 • У разі необхідності відправки чотирьох або більше файлів їх потрібно спільно заархівувати в один файл формату *.rar або *.zip . Комплект файлів для кожного підрозділу сторінки має міститися в окремій заархівованій теці (директорії).

 

Вимоги до фотографій

 • Офіційні фотографії співробітників повинні мати ширину 126 пікселів з пропорцією 3х4 та розмір не більше 50 КБ.
 • Фотографії публікуються у тому вигляді, у якому вони надані.
 • Назви файлів повинні складатися з латинських символів, цифр та знаків, без пробілів.
 • Фотографії на яких містяться посилання на інші сайти чи спеціально нанесені логотипи не приймаються.
 • Кількість фотографій у розділі має визначатися розумною необхідністю.

 

Вимоги до новин

 • Для новин необхідно вказати назву та дату публікації.
 • Необхідно надати короткий анонс, що буде опубліковано на першій сторінці під назвою новини.
 • Надати фотографію для анонсу.

 

Терміни оновлення інформації

 • По мірі затвердження на відповідному рівні повинні оновлюватися нормативні документи.
 • По мірі появи повинні оновлюватися новини (як правило, щоденно).
 • Щотижня (у разі потреби – частіше) повинна проводитися актуалізація інформації по напрямкам діяльності структурних підрозділів.
 • Надіслана від структурних підрозділів інформація опрацьовується та розміщується на офіційному веб-сайті Університету у порядку її отримання.
 • За умови обґрунтованої необхідності вживаються заходи щодо термінового розміщення інформації на офіційному веб-сайті Університету.
 • Матеріали подані не за правилами, будуть оброблені в останню чергу, або не оброблені взагалі, про що буде окреме повідомлення.

 

Типова структура розділів сторінки кафедри

 

Загальна інформація про кафедру
( рік заснування, завідувач кафедри, перелік дисциплін, місце проведення занять, клінічні бази, матеріальне забезпечення навчального процесу, телефон кафедри, електронна пошта, …)

Історія кафедри

Співробітники кафедри
( фото, ПІБ, посада, ступені, звання, сфера відповідальності, резюме)

Навчально-методична робота

Лікувально-консультативна робота

Наукова робота

Студентський науковий гурток

Міжнародне співробітництво

Громадська та виховна робота

Новини кафедри

Інформація для студентів

 • Тематичний план лекцій
 • Тематичний план практичних занять
 • Питання до ПМК
 • Рекомендована література
 • Матеріали Крок

 

 

 

Типова структура розділів сторінки відділу

Загальна інформація про відділ
( начальник відділу, напрямки діяльності відділу, адреса, телефони, електронна пошта, …)

Співробітники відділу
( фото, ПІБ, посада, сфера відповідальності, телефон, електронна пошта, …)

Повідомлення