ДОКТОРАНТУРА

 

ДО ДОКТОРАНТУРИ

 

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук

 

Лист МОН України щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів

 

ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

 

ПОРЯДОК присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук

 

ВИМОГИ до оформлення дисертації

 

ВИМОГИ до оформлення реферату докторської дисертації НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

 

ДЛЯ ДОКТОРСЬКИХ РАД