НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.08

Спеціальності:

14.01.02 «Внутрішні хвороби»

14.01.11 «Кардіологія»

14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина»

Загальна інформація

Створена відповідно до наказу МОН України від 15.11.2019р. №1428 спеціалізована вчена рада Д 26.003.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за вказаними вище спеціальностями.

 

Склад ради

Голова ради:

 1. Нетяженко Василь Захарович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11.

Заступник голови:

 1. Лизогуб Віктор Григорович,          д.мед.н.,   професор, завідувач     кафедри,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11.

Вчений секретар:

 1. Мальчевська Тетяна Йосипівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11.

Члени ради:

 1. Алтуніна Наталія Валеріївна,          д.мед.н.,   доцент кафедри, Національний

медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

 1. Батушкін Валерій Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Київський медичний університет» УАНМ, спеціальність 14.01.11;
 2. Богдан Тетяна Вікторівна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11.
 3. Бульда Володимир Іванович,                       д.мед.н.,    професор,    професор      кафедри,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

 1. Головач Ірина Юріївна, д.мед.н., професор, керівник центру, Клінічна лікарня «Феофанія», спеціальність 14.01.02;
 2. Казаков Юрій Михайлович,           д.мед.н.,   професор, завідувач      кафедри,

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 1. Колеснікова Олена Вадимівна, д.мед.н., професор, заступник директора, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМИ України», спеціальність 14.01.02;
 2. Кондратюк Віталій Євгенович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11;
 3. Кравченко Анатолій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач відділу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУЄ, спеціальність 14.01.11;
 4. Медведь Володимир Ісаакович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМИ України», спеціальність 14.01.11;
 5. Мельник Володимир Степанович, д.мед.н., професор, декан, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.38;
 6. Мороз Галина Зотівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія МО України, спеціальність 14.01.38;
 7. Мяловицька Олена Анатоліївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.38;
 8. Норейко Сергій Борисович,           д.мед.н.,   доцент,        професор       кафедри,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 1. Палієнко Ігор Анатолійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 2. Петренко Василь Іванович,             д.мед.н.,   професор,    завідувач       кафедри,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 1. Пузанова Ольга Геннадіївна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, ПВНЗ «Київський медичний університет», спеціальність 14.01.02;
 2. Сова Сергій Геннадійович, д.мед.н.,         доцент,        професор    кафедри,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

 1. Ткаченко Вікторія Іванівна,            д.мед.н.,   професор,   професор       кафедри,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шулика МОЗ У країни, спеціальність 14.01.38;

 1. Ткачишин Володимир Степанович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 2. Шкала Любов Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02.

Термін повноважень – до 31 грудня 2020 року

 

Контактна інформація:

Адреса

Тел.

E-mail: d_26.003.08_nmu@ukr.net

 

 

Оголошення про наступні захисти

Здобувач КУШНІРЕНКО Інеса Василівна старший науковий співробітник відділу захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології і лікувального харчування ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Дата та місце захисту
Захист відбудеться “01” березня 2018 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1

Автореферат 
Обґрунтування системи клінічного моніторингу хворих із кандидозним ураженням слизової оболонки верхнього відділу травного тракту в умовах коморбідності

Дисертація 
Обґрунтування системи клінічного моніторингу хворих із кандидозним ураженням слизової оболонки верхнього відділу травного тракту в умовах коморбідності

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач ОНИЩУК Людмила Олександрівна асистент кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “01” березня 2018 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач ЧЕРНЯВСЬКИЙ Володимир Володимирович доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “15” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Автореферат 
Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач БЕВЗЮК Любов Володимирівна лікар-терапевт відділу клінічної та епідеміологічної кардіології ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “15” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Автореферат 
Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач СИНИЦЯ Юлія Павлівна аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “14” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Автореферат 

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач СИЧЕНКО Юрій Олександрович завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для кардіологічних хворих Олександрівської клінічної лікарні м. Києва
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “14” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач БОГДАН Тетяна Вікторівна доцент кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “01” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Здобувач МЕРКУЛОВА Ірина Олегівна аспірант кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “01” лютого 2018 року о 12:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1
Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач АЛТУНІНА Наталія Валеріївна асистент кафедри внутрішньої медицини № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України
Дата та місце захисту
Захист відбудеться “05” жовтня 2017 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини № 1

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Здобувач НАГІЄВА Севіль Алінагіївна аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Дата та місце захисту

Захист відбудеться “18” травня 2017 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, Київ, б-р Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №1

Автореферат
Синдром подразненого кишківника: клініко-морфологічна характеристика різних варіантів перебігу, особливості їх патогенезу та лікування 

Дисертація
Синдром подразненого кишківника: клініко-морфологічна характеристика різних варіантів перебігу, особливості їх патогенезу та лікування

Відгуки офіційних опонентів 

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач ІОРДАНОВА Наталія Харитонівна асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Дата та місце захисту

Захист відбудеться “02” березня 2017 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, Київ, б-р Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №1

Автореферат
Зміни амінокислотного спектру крові під впливом лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST з різним клінічним перебігом

Дисертація
Зміни амінокислотного спектру крові під впливом лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST з різним клінічним перебігом

Відгуки офіційних опонентів 

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач КОНДРАТЮК Катерина Олексіївна аспірант кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

 

Дата та місце захисту 

Захист відбудеться “16” лютого 2017 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, Київ, б-р Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №1

Автореферат 
Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх корекція в комплексному лікуванні

Дисертація 
Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх корекція в комплексному лікуванні Відгуки офіційних опонентів

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач КУГЛЕР Тетяна Євгенівна аспірант кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

 

Дата та місце захисту

Захист відбудеться “15” вересня 2016 року о 13:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, Київ, б-р Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №1

Автореферат
Клініко-патогенетичні особливості функціональної диспепсії та оптимізація її терапії

Дисертація
Клініко-патогенетичні особливості функціональної диспепсії та оптимізація її терапії

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ШАЄНКО Златослава Олексіївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «01» жовтня 2015 року о 15:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.08 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 9.

Автореферат
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ І ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ЗАСТОСУВАННІ МЕТФОРМІНУ І ПІОГЛІТАЗОНУ

Дисертація
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ І ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ЗАСТОСУВАННІ МЕТФОРМІНУ І ПІОГЛІТАЗОНУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ЦАРАЛУНГА Віра Миколаївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «17» вересня 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 9, аудиторія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1.

Автореферат
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ КОРЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРОРАЛЬНОЇ ФЕРОТЕРАПІЇ

Дисертація
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ КОРЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРОРАЛЬНОЇ ФЕРОТЕРАПІЇ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
Відгук 4
Відгук 5
Відгук 6
Відгук 7

Здобувач КМИТА Владислава Володимирівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «17» вересня 2015 року о 15:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.08 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 9, аудиторія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.

Автореферат
ВПЛИВ BCL1 ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОГО РЕЦЕПТОРА НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ТЕРАПЕВТИЧНУ ТАКТИКУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ ОЖИРІННЯМ

Дисертація
ВПЛИВ BCL1 ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОГО РЕЦЕПТОРА НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ТЕРАПЕВТИЧНУ ТАКТИКУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ ОЖИРІННЯМ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач НАДОРАК Ольга Павлівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «01» жовтня 2015 року о 13:30 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 9, аудиторія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.

Автореферат
ПРЕДИКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Дисертація
ПРЕДИКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2