НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.07

Спеціальності:

14.01.12 – «Ревматологія»

14.01.36 – «Гастроентерологія»

 

Термін повноважень – до 15 травня 2021 року

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 28.12.2019 р. №1643 в НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України створена спеціалізована Вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за зазначеними спеціальностями.

 

Контактна інформація:

Адреса: Київ, бул. Шевченка, 13

Тел. 234-13-91

E-mail: d_26.003.07@ukr.net

 

Склад ради

 

Голова ради:

 1. Яременко Олег Борисович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12.

 

Заступник голови:

 1. Губська Олена Юріївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36.

 

Вчений секретар:

 1. Антоненко Антоніна Володимирівна, к.мед.н., асистент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36.

 

Члени ради:

 1. Борткевич Олег Петрович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «ННЦ “Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска” НАМН України», спеціальність 14.01.12;
 2. Джус Марта Борисівна, д.мед.н., доценнт, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12.
 3. Заїка Сергій Володимирович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.36.
 4. Кондратюк Віталій Євгенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;
 5. Мойсеєнко Валентина Олексіївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36;
 6. Нішкумай Ольга Іванівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;
 7. Осьодло Галина Василівна, д.мед.н., професор, начальник кафедри, Українська військово-медична академія МО України, спеціальність 14.01.36;
 8. Палієнко Ігор Анатолійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;
 9. Станіславчук Микола Адамович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.12;
 10. Ткачишин Володимир Степанович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36;
 11. Хіміон Людмила Вікторівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.12;
 12. Чернявський Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАСТУПНІ ЗАХИСТИ

 

Здобувач ІВАНИК Оксана Семенівна лікар-ревматолог ревматологічного відділення КНП ЛОР “Львівська обласна клінічна лікарня”

 

Дата та місце захисту

Захист відбудеться “22” лютого 2021 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01601, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 13

 

Автореферат

10-річна ймовірність остеопоротичних переломів, мінеральна щільність та якість кісткової тканини, показники тілобудови, рівень вітаміну D у жінок у постменопаузальному періоді з та без ревматоїдного артриту

 

Дисертація

10-річна ймовірність остеопоротичних переломів, мінеральна щільність та якість кісткової тканини, показники тілобудови, рівень вітаміну D у жінок у постменопаузальному періоді з та без ревматоїдного артриту

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2