Спеціалізована вчена рада Д 26.003.04

Наказ МОН України № 894 від 10.10.2022 р. “Про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів МОН України”

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.003.04

Профіль ради: 14.01.10 «Педіатрія»

Голова ради:

 1. Марушко Юрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.10.

Заступник голови:

 1. Крамарьов Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.10.

Вчений секретар:

 1. Гищак Тетяна Віталіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.10.

Члени ради:

 1. Балацька Наталія Іванівна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.10.
 1. Виговська Оксана Валентинівна, доктор медичних наук, професор, декан, Національний
  медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.10.
 1. Волосовець Олександр Петрович, доктор медичних наук, професор, головний спеціаліст, Державне підприємство «Центр міжнародних програм МОЗ України», спеціальність 14.01.10.
 1. Знаменська Тетяна Костянтинівна, доктор медичних наук, професор, заступник директора, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.10.
 1. Кривопустов Сергій Петрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.10.
 1. Марушко Тетяна Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.10.
 1. Мітюряєва-Корнійко Інга Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.10.
 1. Починок Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.10.
 1. Уманець Тетяна Рудольфівна, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.10.
 1. Чуриліна Аліна Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.10.

 

Термін повноважень: 10.10.2022 – 10.10.2025

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

ЗдобувачБурлака Євгенія Анатоліївна, докторант, доцент ЗВО кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Тема дисертації: «Апоптоз-залежні механізми пошкодження нирок при протеїнуричних захворюваннях у дітей: клініко-експериментальне дослідження». Спеціальність 14.01.10 педіатрія.

Науковий консультант: Мітюряєва-Корнійко Інга Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Офіційні опоненти:

Борисова Тамара Петрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапевтичних дисциплін Черкаської медичної академії;

Лавренчук Ольга Василівна доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН України»;

Большова Олена Василівна, доктор медичних наук, професор, керівник відділу дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України».

Захист відбудеться 16.05.2023 в 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13, конференц-зал.

Облікова картка дисертації (ОКД)

Реферат дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук офіційного опонента Борисова Т.П.

Відгук офіційного опонента Лавренчук О.В.

Відгук офіційного опонента Большова О.В.

Відеозапис офіційного захисту