Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.167

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 28.03.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Комісаренка Ігора Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Головко Сергій Вікторович – д.мед.н., професор кафедри урології НМУ імені О.О. Блогомольця.

Рецензент: Нішкумай Ольга Іванівна – д.мед.н., доцент, професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.

Рецензент: Самчук Павло Олександрович – к.мед.н., асистент кафедри урології НМУ ім. О.О. Богомольця.

Опонент: Сагалевич Андрій Ігорович – д.мед.н., професор кафедри урології НУОЗУ ім. П.Л.Шупіка.

Опонент: Черненко Дмитро Васильович – д.мед.н., с.н.с. 2-го урологічного відділення ДУ” Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України”.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Комісаренко Ігор Михайлович

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Рецензія Нішкумай О.І., скан

Рецензія Самчук П.О., скан

Відгук опонента Черненка Д.В., скан

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії