Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.166

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 28.03.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бурлакова Павла Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Голова ради: Канюра Олександр Андрійович – д.мед.н., професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМУ ім.О.О.Богомольця.

Рецензент: Костюк Тетяна Михайлівна – д.мед.н.,  завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця.

Рецензент: Копчак Андрій Володимирович – д. мед. н., професор, завідувач щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця.

Опонент: Дрогомирецька Мирослава Стефанівна – д. мед. н., професор, завідувач кафедри ортодонтії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Опонент: Смаглюк Любов Вікентіївна –  д.мед.н., професор, президент Асоціації ортодонтів України, завідувач кафедри ортодонтії Полтавського державного медичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Бурлаков Павло Олександрович

Захист відбудеться 31  травня 2024 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук офіційного опонента Дрогомирецької М.С., скан

Відгук опонента Дрогомирецької М.С., ел.підпис

Рецензія Копчака А.В., скан

Рецензія Копчака А.В., ел.підпис

Рецензія Костюк Т.М., скан

Відгук офіційного опонента Смаглюк Л.В., скан

Відгук офіційного опонента Смаглюк Л.В., ел.підпис

Відгук офіційного опонента Смаглюк Л.В., протокол ел.підпису

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії