Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.163

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 28.03.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шпачинського Олександра Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Голова ради: Канюра Олександр Андрійович – д.мед.н., професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМУ ім.О.О.Богомольця.

Рецензент: Чепурний Юрій Володимирович – д.мед.н., доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

Опонент: Гудар’ян Олександр Олександрович – д.мед.н., професор хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології , проректор з наукової роботи Дніпровського державного медичного університету.

Опонент: Міщенко Олег Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.

Опонент: Варес Ян Евальдович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Шпачинський Олександр Сергійович

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук офіційного опонента Вареса Я.Е., ел.підпис + протокол ел.підпису

Відгук опонента Гудар’яна О.О., скан

Відгук опонента Гудар’яна О.О., ел.підпис

Відгук опонента Гудар’яна О.О., протокол ел.підпису

Відгук опонента Міщенка О.М., скан

Відгук опонента Міщенка О.М., ел.підпис

Відгук опонента Міщенка О.М., протокол ел.підпису

Рецензія Чепурного Ю.В., ел.підпис

Рецензія Чепурного Ю.В., протокол ел.підпису

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії