Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.162

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 28.03.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шафети Олега Борисовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Голова ради: Канюра Олександр Андрійович – д.мед.н., професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМУ ім.О.О.Богомольця.

Рецензент: Біденко Наталія Василівна – д.мед.н., професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, декан стоматологічного факультету НМУ ім.О.О.Богомольця.

Рецензент: Кисельова Наталія Валентинівна – к.мед.н., доцент, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ ім.О.О.Богомольця.

Опонент: Ткаченко Павло Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургічної стоматології Полтавського державного медичного університету.

Опонент: Крикляс Володимир Генріхович – к.мед.н., доцент кафедри хірургічної стоматології Одеського національного медичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Шафета Олег Борисович

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії