Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.159

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 28.03.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стополянського Олександра Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Степаненко Віктор Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології НМУ імені О.О. Богомольця.

Рецензент: Голубовська Ольга Антоліївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця.

Опонент: Бутов Дмитро Олександрович – д.мед.н., професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Харківського національного медичного університету.

Опонент: Кужко Михайло Михайлович – д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського”.

Опонент: Грищук Леонід Андрійович – д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського національного медичного універсистету імені І.Я. Горбачевського.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Стополянський Олександр Вікторович

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії