Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.158

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 28.03.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Резнікова Геннадія Дмитровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Головко Сергій Вікторович – д.мед.н., професор кафедри урології НМУ імені О.О. Блогомольця.

Рецензент: Самчук Павло Олександрович – к.мед.н., асистент кафедри урології НМУ імені О.О. Блогомольця.

Опонент: Саричев Леонід Петрович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології з судовою медициною Полтавського державного медичного університету.

Опонент: Гурженко Юрій Миколайович – д.мед.н., професор відділу сексопатології та андрології ДУ “Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова”.

Опонент: Зайцев Валерій Іванович – д.мед.н., професор кафедра урології та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Резніков Геннадій Дмитрович

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії