Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.156

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 28.03.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Костенко Оксани Борисівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Верещако Роман Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології НМУ ім. О.О.Богомольця.

Рецензент: Тутченко Микола Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету НМУ ім. О.О.Богомольця.

Рецензент: Слонецький Борис Іванович – д.мед.н., професор кафедри  хірургії стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.

Опонент: Красносельський Микола Віленович – д.мед.н., професор, директор Державна установа “Інситут медичної радіології та онкології імені С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України”.

Опонент: Лазирський Вячеслав Олексійович – д.мед.н., професор кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Костенко Оксана Борисівна

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук опонента Красносельського М.В., скан

Відгук опонента Красносельського М.В., ел.підпис

Відгук опонента Лазирського В.О., скан

Відгук опонента Лазирського В.О., ел.підпис

Відгук опонента Слонецького Б.І., скан

Відгук опонента Слонецького Б.І., ел.підпис

Відгук рецензента Тутченка М.І., скан

Відгук рецензента Тутченка М.І., ел.підпис

Відгук рецензента Тутченка М.І., протокол ел.підпису

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії