Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.153

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 28.03.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Карпенка Костянтина Костянтиновича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Колосович Ігор Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №2 НМУ імені О.О.Богомольця.

Рецензент: Теплий Валерій Віталійович – д.мед.н., професор кафедри хірургії №2 НМУ імені О.О.Богомольця.

Рецензент: Корольова Христина Олександрівна – к.мед.н, асистент кафедри хірургії №2 НМУ імені О.О.Богомольця.

Опонент: Гудз Іван Михайлович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної та судинної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету.

Опонент: Прасол Віталій Олександрович – д.мед.н., професор кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Карпенко Костянтин Костянтинович

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук рецензента Гудза І.М., ел.підпис

Відгук рецензента Корольової Х.О., ел.підпис

Відгук рецензента Теплого В.В., скан

Відгук рецензента Теплого В.В., ел.підпис

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії