Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.151

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 28.03.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Біляченка Максима Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Білянський Леонід Семенович – д.мед.н., професор кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

Рецензент: Колосович Ігор Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач  кафедри хірургії № 2 НМУ імені О.О. Богомольця.

Рецензент: Ганоль Ігор Васильович – к.мед.н., доцент кафедри хірургії № 2 НМУ імені О.О. Богомольця.

Опонент: Дзюбановський Ігор Якович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Опонент: Лазирський Вячеслав Олексійович – д.мед.н., професор кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Біляченко Максим Володимирович

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Рецензія Ганоля І.В., скан

Відгук опонента Дзюбановського І.Я., скан

Відгук опонента Дзюбановського І.Я., ел.підпис

Відгук опонента Дзюбановського І.Я., протокол ел.підпису

Рецензія Колосовича І.В., скан

Відгук опонента Лазирського В.О., скан

Відгук опонента Лазирського В.О., ел.підпис

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії