Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.150

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 28.03.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бадзюха Сергія Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Іоффе Олександр Юлійович – д.мед.н., професор, звідувач кафедри хірургії №2 НМУ імені О.О.Богомольця.

Рецензент: Натрус Лариса Валентинівна – д.мед.н., професор, звідувач кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування НМУ імені О.О.Богомольця.

Рецензент: Кіндзер Степан Леонович – к.мед.н., асистент кафедри хірургії №2 НМУ імені О.О.Богомольця.

Опонент: Войтів Ярослав Юрійович – к.мед.н., доцент кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ імені П.Л. Шупика.

Опонент: Біляєва Ольга Олександрівна – д.мед.н., професор кафедри  загальної та невідкладної хірургії Національного університеут охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Бадзюх Сергій Вікторович

Анотація

Дисертація

Рецензія Натрус Л.В.

Рецнзія Кіндзер С.Л., ел.підпис

Відгук офіційного опонента Ляховського В.І., скан

Відгук офіційного опонента Ляховського В.І., ел.підпис

Відгук офіційного опонента Ляховського В.І., протокол ел.підпису

Висновок про наукову новизну

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії