Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.148

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 9 від 28.03.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Аксана Михайла Валерійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Захараш Юрій Михайлович – д. мед. н., професор кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

Рецензент: Коваленко Ольга Миколаївна – д.мед.н., професор кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

Рецензент: Іванчов Павло Васильович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

Опонент: Криворучко Ігор Андрійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедра хірургії № 2 Харківського національного медичного університету.

Опонент: Фелештинський Ярослав Петрович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії та проктології НУ03 України імені П.Л.Шупика.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Аксан Михайло Валерійович

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук офіційного рецензента Іванчова П.В., скан

Відгук офіційного рецензента Іванчова П.В., ел. підпис

Рецензія Коваленко О.М., скан

Рецензія Коваленко О.М., ел.підпис

Відгук опонента Криворучко І.А., скан

Відгук опонента Криворучко І.А., ел.підпис

Відгук опонента Фелештинського Я.П., скан

Відгук опонента Фелештинського Я.П., ел.підпис

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії