Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.146

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 8 від 29.02.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Водяника Вадима Валерійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Натрус Лариса Валентинівна – д.мед.н., професор, завідувачка кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування НМУ ім. О.О.Богомольця.

Рецензент: Петренко Оксана Василівна – д.мед.н., професор кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти ІПО Національного медичного університету імені О.О Богомольця

Рецензент: Савицький Іван Володимирович – д.мед.н., професор, в.о. ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», м.Київ

Опонент: Кирилюк Михайло Лазарович – д.мед.н., професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології Харківського національного медичного  університету ТОВ «Академічний Медичний Центр».
Опонент: Уманець Микола Миколайович – д.мед.н., професор, завідуючий відділом патології сітківки та скловидного тіла ДУ « Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України».

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Водяник Вадим Валерійович

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук офіційного  рецензента Петренка О.В., скан

Протокол ел.підпису до відгука офіційного рецензента Петренка О.В.

Відгук офіційного опонента Кирилюка М.Л., скан

Відгук офіційного опонента Кирилюка М.Л., + протокол ел.підпису

Відгук офіційного опонента Савицького І.В.,скан

Відгук офіційного опонента Савицького І.В., + протокол ел.підпису

Відгук офіційного опонента Уманця М.М., скан

Відгук офіційного опонента Уманця М.М., + протокол ел.підпису

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії