Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.145

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 8 від 29.02.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сахнацької Наталії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Голова ради: Гала Лілія Олексіївна – д.фарм.н., професор кафедри організації та економіки фармації НМУ імені О.О.Богомольця.

Рецензент: Шолойко Наталія Василівна – к.фарм.н., доцент кафедри організації та економіки фармації НМУ імені О.О.Богомольця.

Опонент: Малий Володимир Валентинович- д. фарм.н., професор, Заслужений працівник фармації України, завідувач кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу Національного фармацевтичного університету
Опонент: Ткаченко Наталя Олександрівна- д. фарм.н., професор, завідувач кафедри управління та економіки фармації Запорізького державного медико-фармацевтичного університету
Опонент: Ольховська Анжела Борисівна – д. фарм.н., професор кафедри організації та управління охороною здоров’я і соціальної медицини Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Сахнацька Наталія Миколаївна

Захист відбудеться 24 квітня 2024 р. об 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук офіційного опонента Малого В.В., скан

Відгук офіційного опонента Малого В.В.., ел. підпис

Відгук офіційного опонента Ольховської А.Б., ел. підпис

Відгук офіційного опонента Ольховської А.Б., скан

Відгук офіційного опонентаТкаченко Н.О., скан

Відгук офіційного опонента Ткаченко Н.О., ел. підпис

Відгук офіційного рецензента Шолойко Н.В., ел підпис

Відгук офіційного рецензента Шолойко  Н.В., скан

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії