Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.141

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 8 від 29.02.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Невмержицької Наталії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Медведев Володимир Вікторовичд.мед.н., професор кафедри нейрохірургії  НМУ імені О.О. Богомольця

Рецензент: Молотковець Віталій Юрієвич – к.мед.н., асистент кафедри нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця.

Рецензент: Лузан Борис Михайлович –  к.мед.н., доцент кафедри нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця.
Опонент: Кирик Віталій Михайлович —  к.мед.н., завідувач відділу клітинних та тканинних технологій  Інституту генетичної та регенеративної медицини ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України
Опонент: Ящишин Зіновій Миколайович – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Невмержицька Наталія Миколаївна

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук офіційного опонента Ящишин З.М., електронний підпис

Відгук офіційного опонента Ящишин З.М.,скан

Відгук офіційного опонента Кирика В.М., скан

Відгук офіційного опонента Кирика В.М., + протокол ел підпису

Відгук офіційного рецензента Лузана Б.М., ел.підпис

Відгук офіційного рецензента Лузана Б.М., скан

Відгук офіційного рецензента Молотковця В.Ю., ел.підпис

Відгук офіційного рецензента Молотковця В.Ю., скан

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії