Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.138

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 5 від 21.12.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дар Ясін Ахмету  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Іванчов Павло Васильович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії Nº3 НМУ імені О.О.Богомольця.

Рецензент: Колосович Ігор Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії Nº2  НМУ імені О.О.Богомольця.

Рецензент: Ганоль Ігор Васильович – к.мед.н., доцент кафедри хірургії Nº2. НМУ імені О.О.Богомольця.

Опонент: Беденюк Анатолій Дмитрович – д.мед.н. професор , завідувач кафедри хірургії Nº 1 з урологією, малоінвазивною хірургією Тернопльського національного медичного університет.

Опонент: Капшитар Олександр Васильович – д.мед.н., професор кафедри загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Дар Ясін Ахмет

Захист відбудеться 1 березня 2024 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Відгук опонента Беденюка А.Д., електронний підпис

Відгук опонента Беденюка А.Д., протокол електронного підпису

Рецензія Ганоль І.В., сканована

Рецензія Ганоль І.В., електронний підпис

Рецензія Колосович І.В., сканована

Рецензія Колосович І.В., електронний підпис

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії