Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.137

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 5 від 21.12.2023) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ахмаду Муджахеду Абелькадеру Мусі на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Голова ради: Науменко Олександр Миколайович – перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, д. мед.н., професор кафедри оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця.
Рецензент: Шевчук Юрій Вікторович- к.мед.н., доцент кафедри оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця.
Опонент: Кошель Іванна Василівна – д. мед. н., професорка кафедри терапії та сімейної медицини Інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету.
Опонент: Попович Василь Іванович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії No1 Вищого приватного навчального закладу “Львівського медичного університету”.

Опонент: Пухлік Сергій Михайлович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри оториноларингологі Одеського національного медичного університету.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Муса Ахмад Муджахед

Захист відбудеться 6 березня 2024 р. об 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Кошель І.В., скан

Відгук офіційного опонента  Поповича В.І., скан

Відгук опонента Поповича В.І., електронний підпис

Відгук опонента Поповича В.І., протокол електронного підпису

Відгук опонента Пухліка С.М., електронний підпис

Відгук опонента Пухліка С.М., протокол електронного підпису

Рецензія Шевчука Ю.В., сканована

Рецензія Шевчука Ю.В., електронний підпис

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії